bool(false)

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

14. června 2016

Magistrát spolu s IPR Praha zveřejnil návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Ta se zaměřila především na udržitelné hospodaření s vodou, „zazeleňování“ ulic nebo vytváření ekologicky šetrných staveb.

Proč adaptační strategie?

Klimatická změna vyvolává v posledních období častější extrémy počasí. Přívalové deště způsobují bleskové záplavy ve městech, častější sucha a vlny veder zase ohrožují zdraví lidí, poškozují vodní zdroje a infrastrukturu. 

Jaká je naše vize?

Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci s šedými – technickými – a měkkými opatřeními) a s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel hlavního města. 

Strategické cíle

  • Snížit negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na zdraví citlivých skupin obyvatel Prahy
  • Snížit dopady přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha a tím zajistit stabilní vodní režim na území hl. města Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
  • Snížit energetickou náročnost Prahy a podpořit adaptaci budov
  • Zlepšit podmínky Prahy v oblasti udržitelné mobility
  • Zlepšit připravenost v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení
  • Zlepšit podmínky v oblasti environmentálního vzdělávání, podpořit monitoring a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
   

 

Návrh Strategie adaptace hl.m.Prahy na klimatickou změnu byl vypracován ve spolupráci s projektem UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Projekt UrbanAdapt (EHP-CZ02-OV-1-036-2015) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Na zpracování analytické části strategie se podílel CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny, AV ČR a IPR. 

Návrhová část byla vypracována ve spolupráci IPR a OCP MHMP, odborné  přispěvky dodaly  Šance pro budovy a Ekocentru m Koniklec.

 

 

IPR Praha - Strelecky Ostrov 1

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru