bool(false)

Změny územního plánu

11. září 2012

Změny územního plánu mění závaznou část územního plánu. Touto formou tedy probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území.

Katalog změn on-line

Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednávána územně plánovací dokumentace, např. územní plán. Pro některé změny je zpracováváno i vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo svým usnesením č. 10/54 ze dne 5. 11. 2015 o ukončení pořizování pouze celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy, o kterém bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/31 ze dne 28. 2. 2008. Přijímání podnětů na pořízení změn ÚP SÚ hl. m. Prahy probíhá kontinuálně.

V případě požadavku na zpracování podkladové studie ke změnám jsou pro žadatele o změnu k dispozici obecné požadavky pro podkladové studie ke změnám

Od 1. 1. 2000, tj. od data platnosti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, do konce roku 2005 bylo vydáno celkem 291 změn územního plánu. Od roku 2006 do června 2014 bylo vydáno 344 změn.

Na informačním serveru pražské radnice jsou zveřejněny aktuálně pořizované změny i Archiv změn.

Přehled schválených změn je k dispozici i formou on-line katalogu.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru