Útvar rozvoje hl. m. Prahy v novém webovém kabátě

321 4.4.2011
Už není potřeba dlouze hledat. Útvar rozvoje hl. m. Prahy spustil své nové webové stránky. Ty jsou přehlednější a uživatelsky přátelštější. Nově je možné na stránkách najít ekonomické a statistické údaje o Praze z různých oblastí nebo třeba přehled oceněných pražských staveb v jednotlivých architektonických soutěžích. Rychlý je také přístup ke geografickým datům prostřednictvím přímého odkazu na nový Geoportál.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Po nedávném spuštění Geoportálu hl. m. Prahy, který usnadňuje využívat velké množství pražských map a aplikací širokou veřejností, Útvar rozvoje hl. m. Prahy rozběhl své nové a přehlednější oficiální webové stránky. Ty by měli všem návštěvníkům pomoci v rychlejším hledání dat a informací. Sekce „Fakta o Praze“ například nabízí průběžně aktualizované analýzy a číselné údaje o městských investicích, mezinárodním postavení Prahy, bezpečnosti, vzdělání, životním prostředí, dopravě či trhu práce, bydlení i komerčních nemovitostí.

K dispozici je také přehled oceněných staveb v různých architektonických soutěžích (Grand Prix architektů, Stavba roku, Nový domov roku, Interiér roku, Cena klubu za Starou Prahu a jiné) a samozřejmě již tradiční celoměstské územně plánovací podklady, strategické dokumenty města, koncepce a studie.

Na přípravě nových stránek spolupracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy se společností Pro Holding CZ.

 

Kontakt