Tiskové zprávy

 • 14.02.2014 |

  Veřejnost se přišla vyjádřit k novým pravidlům pražské výstavby

  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) ve středu večer uspořádal veřejný seminář týkající se Pražských stavebních předpisů. O pravidla, která například určují, kolik prostoru má být vyhrazeno pro parkování nebo jak vysoké mohou pražské stavby být, byl velký zájem. Ve velkém zasedacím sále sídla IPR Praha ve Vyšehradské ulici se sešlo téměř 200 občanů ke konstruktivní debatě.

  14.02.2014
 • Kpb125 04.02.2014 |

  Pražské břehy čeká proměna

  Rada hlavního města Prahy schválila dne 4. 2. 2014 dokument, jehož prostřednictvím město deklaruje svůj cíl vytvořit z pražských břehů celoměstsky významný veřejný prostor, který bude sloužit obyvatelům zejména jako pobytové a relaxační místo. Skončí tak stav, kdy jdou dílčí investice města, ale i jednotlivých soukromníků často proti sobě. Koncepci pražských břehů zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).

  04.02.2014
 • Geoportal_125 22.01.2014 |

  Geoportál, pražské mapy ve vašem chytrém telefonu

  Geoportál, neboli základní internetový rozcestník pro prohlížení map a získávání informací o území Prahy, má od nového roku zcela nový vzhled, jehož předností je zejména mnohem intuitivnější ovládání a možnost pohodlně prohlížet mapy na chytrých telefonech. Díky aplikacím „Pražské mapy“ a „Mapa on-line“ si každý může vyhledat nejrůznější témata jako například počet obyvatel, kvalita ovzduší nebo majetkoprávní vztahy či cenová mapa.

  22.01.2014
 • Mozd_3_1_125 20.01.2014 |

  Jak spravovat pražské břehy a využívat Výstaviště? Metropolitní ozvučná deska jednala nad strategickými materiály Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  V sobotu 18. 1. 2013 přivítal pražský primátor RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (TOP 09) rekordní počet účastníků jednání Metropolitní ozvučné desky. Velký zájem vzbudila zejména připravovaná Koncepce pražských břehů, kterou dokončuje Kancelář veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). Paralelně s tímto tématem se na jednání probírala budoucnost pražského Výstaviště a možnosti výstavby nového koncertního sálu. Tomáš Hudeček v úvodu připomněl, že jednání ozvučné desky není veřejným projednáním, nýbrž zasedáním poradního orgánu Rady hl. m. Prahy. Z toho důvodu je také účast na jednání podmíněna osobním pozváním. „Jsem si vědom neustále stoupajícího zájmu o Metropolitní ozvučnou desku. I z toho důvodu byl jmenován přípravný výbor ozvučné desky, aby navrhoval jména pozvaných účastníků tak, aby bylo v plénu zastoupeno co nejširší názorové a odborné spektrum,“ vysvětluje Tomáš Hudeček.

  20.01.2014
 • Psp_125 17.01.2014 |

  Pražské stavební předpisy jsou připraveny na druhé kolo projednání

  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zpracoval návrh Pražských stavebních předpisů (PSP). Text je nyní připraven na druhé kolo projednání s městskými částmi a zároveň s veřejností. Připomínky lze uplatnit do 18. února 2014.

  17.01.2014
 • Jzp_125 08.01.2014 |

  Náměstí Jiřího z Poděbrad v novém

  Rada hlavního města Prahy včera na svém zasedání schválila podpis memoranda mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 3 o vzájemné spolupráci a podpoře projektu revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem revitalizace je vytvořit kvalitní pobytové veřejné prostranství, zvýšení pěší prostupnosti, pobytové atraktivity místa a bezpečnosti obyvatel.

  08.01.2014
 • D_air 23.12.2013 |

  Odborníci, občané i zastupitelé pokračují v diskuzi o zlepšení dopravy v okolí pražského letiště

  Dne 16. 12. 2013 se na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v Emauzích, sešlo téměř 40 zástupců z řad odborných institucí, státních úřadů, ministerstev, soukromých subjektů, municipalit a občanských sdružení na II. setkání Dopravního Fóra Severozápad. Toto fórum založené v rámci evropského projektu D-Air, je jedním z nástrojů pro koordinaci a podporu plánů na snížení emisí CO2 a zkvalitnění pozemní dopravy v okolí letiště.

  23.12.2013
 • Vrchlickeho_sady 18.12.2013 |

  Vrchlického sady se dočkají revitalizace

  Rada hlavního města Prahy dnes na svém pravidelném zasedání schválila podpis memoranda mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 1 o vzájemné spolupráci a podpoře při revitalizaci Vrchlického sadů.

  18.12.2013
 • Ladime_prahu_neziskovky 18.12.2013 |

  Pražské neziskovky ocenily činnost IPR Praha

  Na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 12. 12. hodnotila pražská občanská sdružení činnost radních a městských institucí za uplynulý rok. Během akce s názvem „Rok poté … rok předtím“, která má již tříletou tradici, představují zástupci jednotlivých sdružení vždy jedno plus a jedno mínus v činnosti města, které doplní o vlastní návrh řešení.

  18.12.2013
 • Azur_iprpraha 13.12.2013 |

  Aktualizace Zásad územního rozvoje byla projednána s veřejností

  Ve velkém sále Zastupitelstva HMP se konalo veřejné projednání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR). Magistrátní odbor stavební a územního plánu (SUP) spolu s projektantem - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) a zpracovatelem Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj - Ekola Group, vedli debatu s občany, se zástupci městských částí a občanských iniciativ. Přítomní byli i zástupci dotčených ministerstev.

  13.12.2013
první předchozí 1 - 2 - 3 - 4 - 5 další poslední

Kontakt