Kontakty - příjem a výdej dat

Výdej dat digitálních map:

po 9-12 14-16 hodin
út, čt, pá 9-12 hodin
st 9-12 14-17 hodin

Ing. Jana Fořtová
tel.: 23600 5088
fax: 22492 3635
fortova@ipr.praha.eu


Dagmar Otevřelová
tel.: 23600 5043
otevrelova@ipr.praha.eu

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
přízemí budova C, samostatný vchod

Poskytuje digitální mapové podklady polohopisu, výškopisu, inženýrských sítí, ortofotomapy, digitální modely terénu, zástavby a zeleně na území hlavního města Prahy. Z dat poskytuje i tiskové výstupy.

Předávání geodetické dokumentace:

po-pá: 8-12 hodin

Zuzana Vyskočilová
tel.: 23600 5065
vyskocilova@ipr.praha.eu

Ing. Eva Benešová
tel.: 23600 5077
benesova@ipr.praha.eu

Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
přízemí budova C, samostatný vchod

Přebírá dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s odbory výstavby městských částí a vydává potvrzení o jejím převzetí.
Zobrazit větší mapu do nového okna

Úřad