Projekty EU

Útvar rozvoje hl. m. Prahy se aktivně účastní projektů EU v oblasti životního prostředí, územního plánování a socio-ekonomického rozvoje. Přispívá tak k plnění cílů Strategického plánu hl. m. Prahy schváleného Zastupitelstvem HMP v r. 2008. Prohlubuje mezinárodní spolupráci a začleňování města do mezinárodních struktur v rámci Evropské unie.
 • 30.06.2011 |

  UHI - Urban Heat Island

  Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon Vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na snižování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech velkoměst, tzv. „tepelných ostrovů měst“ Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2014

 • 30.06.2011 |

  POLYCE

  Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě
  Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options
  Doba trvání projektu: září 2010 – srpen 2012
 • 30.06.2011 |

  CITEAIR II

  Common Information to European Air II
  Společná informace o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech
  Doba trvání projektu: leden 2008 - srpen 2011
 • 30.06.2011 |

  TRANSPHORM

  Transport related Air Pollution and Health Impacts - Integrated Methodologies for Assessing Particulate Matter
  Metodika posuzování vlivu znečištění ovzduší emisemi prašného aerosolu z dopravy na lidské zdraví
  Doba trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2014
 • 30.06.2011 |

  PASODOBLE

  Promote air quality services integrating observations development of basic localised information for Europe
  Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování a modelování
  Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2013
 • 30.06.2011 |

  PROMOTE

  Protocol Monitoring for the GMES Service Element: Athmosphere
  Monitorování kvality ovzduší GMES
  Doba trvání projektu: červen 2006 - prosinec 2009
 • 30.06.2011 |

  CITEAIR

  Common Information to European Air
  Společná informace o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech
  Doba trvání projektu:leden 2004 - červen 2007
 • 30.06.2011 |

  AIR4EU

  Air Quality Assessment for Europe: from local to continental scale
  Hodnocení kvality ovzduší Evropy v lokálním a kontinentálním rozsahu
  Doba trvání projektu: leden 2004 - prosinec 2006
 • 30.06.2011 |

  HEAVEN

  Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise
  Řešení dopravy s ohledem na kvalitu ovzduší a hluk
  Doba trvání projektu: leden 2000 - březen 2003
 • 10.06.2011 |

  INTELCITIES

  Intelligent Cities
  Inteligentní města
  Doba trvání projektu: leden 2004 - červenec 2005