Strategie rozvoje

Kontakty

Strategický plán
Tomáš Ctibor, FRICS, CRE
vedoucí Kanceláře strategické koncepce URM
ctibor@urm.praha.eu

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Ing. Marek Zděradička
vedoucí Kanceláře infrastruktury
zderadicka@urm.praha.eu

Změny územního plánu
Ing. arch. Josef Morkus
vedoucí Kanceláře územně plánovacích podkladů a dokumentace
morkus@urm.praha.eu

Platný územní plán - vyjádření
Ing. arch. Kateřina Szentesiová
vedoucí Kanceláře podpory území
szentesiova@urm.praha.eu

Metropolitní plán
doc. Ing. arch. Roman Koucký
vedoucí Kanceláře metropolitního plánu
koucky@urm.praha.eu

Územně analytické podklady hl. m. Prahy
Mgr. Eliška Bradová
Kancelář prostorových informací
vedoucí zpracovatelského týmu ÚAP
bradova@urm.praha.eu

Digitální mapa Prahy a data o území
Mgr. Jiří Čtyroký
vedoucí Kanceláře prostorových informací
ctyroky@urm.praha.eu