Útvar rozvoje hlavního města Prahy

O Praze

Pro MČ

Při zpracovávání celoměstských dokumentů (Metropolitní plán, Strategický plán a další) počítáme s městskými částmi jako s partnery. IPR Praha v průběhu jejich zpracovávání komunikuje se všemi městskými částmi.

Územní plánování hl. m. Prahy

Územní plánování hl. m. Prahy

Portál územního plánování hl. m. Prahy - Celoměstské územně plánovací dokumentace a podklady: příprava Metropolitního plánu, platný územní plán, Zásady územního rozvoje, Územně analytické podklady a další

Strategie rozvoje

Strategie rozvoje

Hlavní dlouhodobé koncepční dokumenty města, informace k Aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy, informace o souvisejících podkladech a analýzách.

Koncepce a studie

Koncepce, studie
a projekty EU

Tematické koncepční dokumenty, generely a souvisejících výstupy: Management Plán historického jádra Prahy, Koncepce zeleného pásu hl. m. Prahy, Generel pěší dopravy a krajiny a další. Projekty EU.

Výdej a příjem

Výdej a příjem

Informace pro geodety, projektanty, stavebníky a další zájemce o digitální mapová data hl. m. Prahy, podmínky získání dat, kontakty na výdejní pracoviště, informace o přejímce dokumentací skutečného provedení stavby.

Výstavy a prezentace

Výstavy a prezentace

Probíhající výstavy, veletrhy a prezentační akce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kontakty na výstavní prostory, fotogalerie a katalogy, plán připravovaných akcí.

Výdej a příjemSlužby

Informace o službách poskytovaných Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

Strategie rozvoje

Pravidla pro investice ve veřejném prostranství

Informace a dokumenty vztahující se k pravidlům.