bool(false)

Karlovo náměstí

11. srpna 2017

Karlovo náměstí, jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství Prahy, vyžaduje celkovou rekonstrukci. Proto se město rozhodlo vypsat tzv. řízení se soutěžním dialogem, který umožňuje zapojit všechny zainteresované strany do vývoje návrhu od začátku až do konce. Autorem vítězného návrhu je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

For English please follow the link >>>

Aktuality

 • Pražští radní schválili budoucí podobu parku Karlova náměstí. Autorem vítězného návrhu je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.
 • V červnu týmy odprezentovaly již kompletní návrhy. Od odborné komise a přizvaných expertů dostaly zpětnou vazbu. Nyní mají čas do srpna odevzdat finální návrhy. 
 • Další setkání proběhlo 5. dubna, kde týmy odprezentovaly své koncepty a dostaly od komise zpětnou vazbu
 • Týmy se seznámily s komplexní problematikou náměstí a jeho historií, a dostaly za úkol vypracovat koncept nové podoby parku
 • Na začátku února proběhl první workshop (záznam je možné zhlédnout níže)
 • Tiskové zprávy: 

  Tisková zpráva o vítězném návrhu
  Tisková zpráva o vybraných týmech

  Tisková zpráva o vyhlášení řízení

  Tisková zpráva o plánované proměně

Záznam z konference a workshopu I (8. - 9. 2. 2018) - YouTube video

Výsledky soutěžního dialogu

1. místo - Vybraný zhotovitel projektové dokumentace:

Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studii.

Celkové průměrné hodnocení 5,86 b.

Návrh - portfolio

Návrh - půdorys

Návrh - hodnocení komise

 

Další hodnocené týmy:

2. místo

Agence Ter, Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto – Francouzské krajinářské studio ve spolupráci s českou kanceláří

Celkové průměrné hodnocení 5,65 b.

Návrh - portfolio

Návrh - půdorys

Návrh - hodnocení komise

 

3. místo

Buro Sant en Co V.O.F. ve spolupráci s  M1 architekti s.r.o. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – holandské krajinářské studio ve spolupráci s českým architektonickým studiem a dopravní kanceláří

Celkové průměrné hodnocení 5,59 b.

Návrh - portfolio
Návrh - půdorys

Návrh - hodnocení komise

 

4. místo

GustafsonPorter + Bowman LLP – britské krajinářské studio ve spolupráci s českým krajinářským studiem šmídová landscape architekts

Celkové průměrné hodnocení 5,49 b.

Návrh - portfolio
Návrh - půdorys

Návrh - hodnocení komise

 

5. místo

New visit s.r.o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

Celkové průměrné hodnocení 3,05 b.

Návrh - portfolio
Návrh - půdorys

Návrh - hodnocení komise

Vybrané architektonicko-krajinářské týmy

Agence Ter – Francouzské krajinářské studio ve spolupráci s Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

Atelier M1 architekti s.r.o. ve spolupráci se Sant en Co V.O.F. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – česká architektonická studia ve spolupráci s holandským krajinářským studiem

GustafsonPorter + Bowman LLP + Šmídová Landscape Architects – Britské krajinářské studio s českým krajinářským studiem

New visit s.r.o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studii

Orientační termíny

Předpokládaná doba trvání řízení se soutěžním dialogem od zahájení zadávacího řízení do ukončení soutěžního dialogu je 9 měsíců a do výběru nejvhodnější nabídky 11 měsíců.

 

oznámení o zahájení řízení 9. 8. 2017
výzva účastníkům ke zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 18. 10. 2017 
zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 30. 11. 2017
výběr 5 týmů 13. 12. 2017
schválení RHMP prosinec 2017
workshop I. – definování zadání a přidání informací 8. 2.- 9. 2. 2018
zpracování konceptu návrhu březen 2018
workshop II. – zpětná vazba ke konceptům 5. 4. 2018
zpracování návrhů duben 2018
odevzdání návrhů 11. 6. 2018
posouzení návrhů experty červen 2018
workshop III. – zpětná vazba k návrhům, výběr 3 týmů 21. 6. - 22. 6. 2018
schválení RHMP červenec 2018
dopracování návrhů, podání finálních nabídek srpen 2018
výběr zpracovatele projektové dokumentace 13. 9. 2018
schválení RHMP září 2018
výstava říjen 2018

Hodnotící komise

Řádní členové komise - Závislí

Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2                                                  

Pavla Melková, členka kolegia IPR Praha                             

Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP                                                       

Řádní členové komise - Nezávislí:

Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, člen BDLA

Cornelius Scherzer, autorizovaný krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany

Ladislav Lábus, děkan Fakulty architektury ČVUT

Michal Fišer, autorizovaný architekt, Třiarchitekti

Petr Hlaváček, Ph.D., Historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci komise - závislí:

Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2

Štěpán Špoula, autorizovaný krajinářský architekt, IPR Praha

Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP

Náhradníci komise - nezávislí:

Suzanne Spurná, autorizovaná krajinářská architektka

Štěpán Valouch, autorizovaný architekt, Opočenský-Valouch architekti

Antonín Novák, autorizovaný architekt, DRNH architektonická kancelář

 

Medailonky členů komise

Úvodní slova představitelů města a stakeholderů

Soutěžní dialog

Soutěžní dialog

Karlovo náměstí se promění. Tuto zprávu Pražani slyšeli v minulosti již několikrát. V roce 1996 se malá severní část parku revitalizovala, o 12 let později se konala ideová architektonicko-urbanistická soutěž na proměnu náměstí. Snahy na komplexní revitalizaci byly vždy zmařeny protichůdnými názory všech zainteresovaných stran. K tomu by tentokrát dojít nemělo.

V roce 2013 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) upravil návrh rekonstrukce většiny ulic, tzv. etapy I. O dva roky později se zrekonstruovala tramvajová trať, chodníky a nástupní ostrůvky. K dokončení etapy I stále chybí zrekonstruovat křižovatky, vytvořit nové přechody, obnovit vodovody a kanalizace, což zajišťuje Technická správa komunikací (TSK).

Hlavním oříškem tak stále zůstávala proměna vnitřní části náměstí, tedy parku. Vytváření nového zadání pro další soutěž na proměnu parku by pravděpodobně opět skončilo patovou situací, jelikož požadavky městské části Praha 2, Odboru památkové péče MPMP, Odboru dopravy MHMP, Národního památkovým ústavu a dalších stakeholderů byly velmi protichůdné. Proto se město rozhodlo vyhlásit soutěžní dialog. Jde o interaktivní spolupráci města s architekty, která mezi všemi zúčastněnými zajistí průběžnou diskuzi o podobě návrhu. Návrh vzniká postupně a všichni mají možnost průběžně vyjadřovat svůj názor.

Pět špičkových týmů z tuzemska i ze zahraničí nyní pilně pracuje na návrzích a nemají před sebou lehký úkol. Přeměnit památkově chráněný park tak, aby vyhovoval dnešním potřebám a zároveň zůstaly zachovány jeho kulturní hodnoty.

 

Historie

Karlovo náměstí bylo původně hlavní tržiště města v polovině 14. století a bylo nazýváno Dobytčím trhem. V roce 1606 nechal Karel IV. ve středu náměstí vystavět kapli Božího těla, kde byly vystavovány říšské klenoty a relikvie. Kaple byla 1791 zbořena a dodnes není zcela jisté, jaký přesně měla půdorys.

První úvahy o parkové proměně pocházejí z poloviny 19. století. Roku 1843 byla přeměněna jižní část náměstí hrabětem Chotkem v park protkaný příčnými cestami. V roce 1863 se po zboření zbylých budov v ploše náměstí dočkala parkové úpravy stejného charakteru i severní část. Tato úprava dle návrhu Bedřicha Wünschera umožnila přirozené průchody parkem v potřebných směrech, nenabízela ale požadovaný klidový prostor uvnitř parku.

Již po dvaceti letech (1885) byl park přeměněn podle návrhu Františka Thomayera, vytvářející rozhraní mezi vnitřním, klidovým parkem a vnější rušnou ulicí. V době přeměny náměstí na krajinářský park již byla propojena dnešní Resslova ulice s Ječnou ulicí. František Thomayer však nepočítal s tak vysokou dopravní zátěží, která dnes náměstí rozděluje a limituje do jisté míry potenciál, který se v bohatém parkovém prostředí skrývá. Původní návrh výstavby Jiráskova mostu měl ústit do ulice Myslíkovy a ne do samého středu, jak je tomu v dnešní době. Park tehdy dříve působil pospolitě.

 

Hlavní problémy

Právě vysoká dopravní zátěž patří k jednomu z největších problémů Karlova náměstí. Neodpovídající údržba parku, nedostatečné veřejné osvětlení, nemožnost pořádání kulturních a společenských akcí, udusávání povrchů a špatné zavlažování jsou další jevy, které náměstí sužují. Vybrané týmy vyly napřed o všech výzvách a problémech na Karlově náměstí informováni na společné konferenci a při tvoření návrhů by se měly soustředit na jejich řešení.  

Materiály ke stažení

Kompletní zadání lze stáhnout zde:

1/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem (pdf)

2/ Rámcové zadání s odůvodněním (pdf)

3/ Informace o složení komise (pdf)

4/ Přehled materiálů k revitalizaci Karlova náměstí (zip 2,50 GB)

5/ Potvrzení regulérnosti zadávacího řízení (Česká komora architektů) (pdf)

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha. Po zaregistrování budete informováni o případných aktualizacích řízení.

Fotogalerie

 

Zadavatel + kontakt

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=96325

ID datové schránky: c2zmahu

 

Hlavní město Praha

zastoupený: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic

sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

 

Kontakt

kontaktní osoba: Mgr. Martina Hájková

tel: 236004538, e-mail: hajkova@ipr.praha.eu

 

 

 

Park_karlovo_nam_pohled

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru