bool(false)

Karlovo náměstí

11. srpna 2017

Karlovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství Prahy. Vyžaduje však celkovou rekonstrukci. Proto se město rozhodlo vypsat tzv. řízení se soutěžním dialogem. Díky němu budou zapojeny všechny zainteresované strany přímo do vývoje návrhu od samotného začátku.

For English please follow the link >>>

Více o Karlově náměstí a soutěžním dialogu >>>

V jaké fázi se teď nacházíme?

Rada hlavního města Prahy schválila výběr 5 architektonicko-krajinářských týmů, které budou v dalších měsících ve spolupráci s městem a dalšími aktéry pracovat na proměně parku na Karlově náměstí. Výběr týmů je první významný krok k obnově zanedbaného parku. Tzv. řízení se soutěžním dialogem vyhlásil Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) v polovině srpna letošního roku.

Vybrané architektonicko-krajinářské týmy

Agence Ter – Francouzské krajinářské studio ve spolupráci s Break Point, HBH projekt, Phytorestore a Concepto

Atelier M1 architekti s.r.o. ve spolupráci se Sant en Co V.O.F. a Atelierem PROMIKA s.r.o. – česká architektonická studia ve spolupráci s holandským krajinářským studiem 

GustafsonPorter + Bowman LLP – Britské krajinářské studio

New visit s.r.o. – česká firma z Hradce Králové, která se specializuje na krajinářskou architekturu, zahrady a parky

Rehwaldt krajinářští architekti ve spolupráci s BY Architects + PD FILIP – německé krajinářské studio tvoří trio s dvěma českými architektonickými studii

 

>>>Tisková zpráva s detaily ke přečtení zde ˂˂˂

Orientační termíny

Předpokládaná doba trvání řízení se soutěžním dialogem od zahájení zadávacího řízení do ukončení soutěžního dialogu je 9 měsíců a do výběru nejvhodnější nabídky 11 měsíců.

 

oznámení o zahájení řízení 9.8.2017
výzva účastníkům ke zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 18.10.2017 
zpracování Profesního přístupu k řešení zakázky 30.11.2017
výběr 5 týmů 13.12.2017
schválení RHMP prosinec 17
workshop I. – definování zadání a přidání informací 8.2.- 9.2. 2018
zpracování konceptu návrhu březen 18
workshop II. – zpětná vazba ke konceptům 5.4.2018
zpracování návrhů duben 18
odevzdání návrhů 1.6. 2018
posouzení návrhů experty červen 18
workshop III. – zpětná vazba k návrhům, výběr 3 týmů 21.6. - 22.6. 2018
schválení RHMP červenec 18
dopracování návrhů, podání finálních nabídek srpen 18
výběr zpracovatele projektové dokumentace 13.9. 2018
schválení RHMP září 18
výstava říjen 18

Cena, náhrady

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 22,5 mil. Kč
Předpokládaná částka investičních nákladů: 150 - 300 mil. Kč
Platby účastníkům zadávacího řízení:  400 tis. Kč/ tým

                                                              

(Všechny částky jsou uvedeny bez DPH. Částky budou vyplaceny účastníkům zadávacího řízení po ukončení řízení se soutěžním dialogem. V případě, že účastník zadávacího řízení bude vyloučen, odstoupí, nebo bude řízení se soutěžním dialogem zrušeno, má účastník nárok na platbu odpovídajících stupni, který naposledy dle harmonogramu odevzdal).

Zadání, podklady, průzkumy

Kompletní zadání lze stáhnout zde:

1/ Oznámení o zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem (pdf)

2/ Rámcové zadání s odůvodněním (pdf)

3/ Informace o složení komise (pdf)

4/ Přehled materiálů k revitalizaci Karlova náměstí (zip 2,50 GB)

5/ Potvrzení regulérnosti zadávacího řízení (Česká komora architektů) (pdf)

Pro zajištění aktuálnosti a správnosti kompletní zadávací dokumentace, doporučujeme uchazečům dokumentaci stahovat z profilu zadavatele IPR Praha. Po zaregistrování budete informováni o případných aktualizacích řízení.

Složení hodnotící komise

Řádní členové komise - Závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hl. m. Prahy

Ing. arch. Václav Vondrášek, místostarosta Městské části Praha 2                                                  

Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha                             

Ing. Karel Prajer, ředitel Odboru strategických investic MHMP                                                       

Řádní členové komise - Nezávislí:

Dipl.-Ing. Almut Jirku, krajinářská architektka, Senat Berlin, člen BDLA

Prof. Dipl.-Ing. Cornelius Scherzer, autorizovaný krajinářský architekt, Technická univerzita Drážďany

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT

Ing. arch. MgA. Michal Fišer, autorizovaný architekt, Třiarchitekti

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Historik a filosof, Collegium Europaeum

Náhradníci komise - závislí:

RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Ing. Sylvie Hájková, vedoucí odboru rozvoje Městské části Praha 2

Ing. Štěpán Špoula, autorizovaný krajinářský architekt, IPR Praha

Ing. Petr Hankovec, vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb OSI MHMP

Náhradníci komise - nezávislí:

Dipl.-Ing. Suzanne Spurná, autorizovaná krajinářská architektka

Ing. arch. Štěpán Valouch, autorizovaný architekt, Opočenský-Valouch architekti

doc. Ing. arch. Antonín Novák, autorizovaný architekt, DRNH architektonická kancelář

Zadavatel

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=96325

ID datové schránky: c2zmahu

 

Hlavní město Praha

zastoupený: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic

sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Kontakt

kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Marek

tel: 236004538, e-mail: marek@ipr.praha.eu

 

 

 

Karlak_sikmy

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru