bool(false)

Urbanisticko-architektonická soutěže na Náměstí bratří Synků

7. listopadu 2016

Institut plánování a rozvoje připravuje na základě usnesení RHMP urbanisticko-architektonicko soutěž na urbanistické doplnění a revitalizaci Náměstí Bratří synků a ulice Otakarova s ambicí vytvořit reprezentativní a pobytové veřejné prostranství a zároveň efektivní tranzitní uzel.

 

Náměstí bratří Synků je významným veřejným prostranstvím Prahy a lokálním centrem Nuslí. Prochází ním ulice Nuselská - městská třída čtvrťové úrovně - a tím je toto prostranství z hlediska hierarchie v druhé nejdůležitější skupině veřejných prostor. Tuto důležitost podtrhuje fakt, že je náměstí jednou ze zastávek nové plánované linky metra D.

Otakarova naopak byla standardní ulicí, která se z důvodů stavby městské radiály rozšířila a stala se lokálně významným dopravním uzlem. Její proporce jsou však v kompaktní zástavbě Nuslí neadekvátní a postrádají jakýkoli urbanistický charakter.

Současný stav, kdy se po celém obvodu Náměstí Bratří Synků nachází průjezdné ulice a parkovací stání, je v rozporu s významem a potenciálem náměstí. Prostor v žádném ohledu neslouží jako veřejné a reprezentativní prostranství. Ulice Otakarova je neutěšená rozlehlá plocha s chátrajícími industriálními stavbami, tratí, nevábným podchodem a torzy domů, které vznikly demolicí části rezidenčního bloku.

Zásadní změnou pro celé území bude stavba stanice metra D, která vyústí jak na Náměstí Bratří Synků, tak na ulici Otakarova. V rámci tak významné investice je potřeba zrevidovat současný stav urbanistické struktury a veřejných prostranství, do nichž stavba metropolitního významu vstoupí. Příprava území na budoucí zvýšenou zátěž i využití jeho potenciálu jsou důležitými podmínkami pro úspěšný zásah do tak významného teritoria.

Cílem revitalizace Náměstí Bratří Synků je definovat potenciál veřejného prostoru, vytvořit reprezentativní a pobytové veřejné prostranství a zároveň efektivní tranzitní uzel. Hlavními předměty soutěže jsou proto úprava dopravní obslužnosti i dopravy v klidu v území, krajinářská koncepce nové podoby Náměstí bratří Synků a ulice Otakarova po realizaci stavby metra D.

Předmět soutěže

Hlavním předmětem soutěže je přehodnocení dopravního schématu na Náměstí bratří Synků, které je v současné době zatíženo průjezdovou automobilovou dopravou, komplikovanými křižovatkami a trpí náročným bezbariérový pohybem napříč náměstím. Druhým tématem je humanizace ulice Otakarova, jenž se v důsledku dopravních řešení 60. let stala rozsáhlým urbanistickým torzem. Ověření dostavby bloků na jižní hraně ulice, integrace vestibulu metra D do parteru nového objektu a doplnění potřebné vybavenosti v území je významným potenciálem dané lokality.

Synkac

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru