bool(false)
Interní
auditor
Poradce
pro územní
plánování
Poradce
pro urbanismus
a archirekturu
Ředitel
Zástupce ředitele
Gremiální rada
zástupce ředitele
Sekce
vnějších vztahů
Kancelář
komunikace
Kancelář
participace
Kancelář
CAMP
Sekce
právní a ekonomická
Kancelář
personální práce
Kancelář
právní
Kancelář
rozpočtu a účetnictví
Kancelář
archivu a spisové služby
Sekce
infrastruktury a krajiny
Kancelář
dopravní infrastruktury
Kancelář
technické infrastruktury
Kancelář
přírody a krajiny
Sekce
strategií a politik
Kancelář
strategie a rozvoje
Kancelář
analýz a prognóz
Kancelář
inovační politiky
Sekce
plánování města
Kancelář
podpory území
Kancelář
projektů a soutěží
Sekce
provozní
Kancelář
hospodářské správy
Kancelář
informační infrastruktury
Sekce
detailu města
Kancelář
veřejného prostoru
Sekce
prostorových informací
Kancelář
prostorových dat
Kancelář
základního mapového díla
Kancelář
vývoje aplikací
Kancelář
územně analytických podkladů
Kancelář
metropolitního plánu
Kancelář
řízení a projektů
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru