bool(false)
Interní
auditor
Poradce
pro územní
plánování
Poradce
pro urbanismus
a archirekturu
Ředitel
Zástupce ředitele
Gremiální rada
zástupce ředitele
Sekce
vnějších vztahů
Kancelář
komunikace
Kancelář
participace
Kancelář
produkce
Sekce
právní, ekonomická a provozní
Kancelář
personální práce
Kancelář
právní
Kancelář
rozpočtu a účetnictví
Kancelář
provozu
Kancelář
archivu a spisové služby
Sekce
infrastruktury a krajiny
Kancelář
dopravní infrastruktury
Kancelář
technické infrastruktury
Kancelář
přírody a krajiny
Sekce
strategií a politik
Kancelář
strategie a rozvoje
Kancelář
analýz a prognóz
Kancelář
inovační politiky
Sekce
plánování města
Kancelář
podpory plánu 99
Kancelář
projektů a soutěží
Sekce
detailu města
Kancelář
veřejného prostoru
Sekce
prostorových informací
Kancelář
prostorových dat
Kancelář
základního mapového díla
Kancelář
vývoje aplikací
Kancelář
informační infrastruktury
Kancelář
metropolitního plánu
Kancelář
řízení a projektů
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru