bool(false)

Vedoucí Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury

26. ledna 2018

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy hledá vedoucího pracovníka nově vytvořené Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury, která byla založena s cílem propojovat témata volné krajiny, parků, zelené a modré infrastruktury, životního prostředí a ochrany přírody. Úkolem vedoucího Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury bude společně s mezioborovým týmem definovat a rozvíjet dlouhodobé cíle a vize kanceláře.

Koho hledáme a co můžeme nabídnout?

Na čem budete pracovat?

 • Povedete devítičlenný tým Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury
 • Společně se svým týmem budete rozvíjet nově zformovanou Kancelář a definovat její vizi v tématech krajiny, zelené infrastruktury a životního prostředí v Praze
 • Budete koordinovat práci kanceláře na strategiích, metodikách a projektech týkajících se zelené infrastruktury a krajiny různých měřítek
 • Budete koordinovat agendy vybraných problematik životního prostředí a se svým týmem zajišťovat odborné environmentální podklady pro územně plánovací dokumentaci
 • Kancelář pod Vaším vedením bude spolupracovat s dalšími kancelářemi Institutu na průřezových projektech.
 • Budete komunikovat s vedením města, městskými organizacemi, veřejností a neziskovým sektorem

Jaký je váš profesní profil? (Co byste měli mít a umět)

 • Máte vysokoškolské vzdělání v oborech krajinářské architektury, přírodních věd nebo architektury a urbanismu
 • Vaše praxe je minimálně 5 let
 • Máte aktuální přehled v tématech územního plánování, zelené infrastruktury a otázkách životního prostředí či krajinářské architektury
 • Ovládáte anglický jazyk slovem i písmem a práci na PC (MS Office, MS Outlook)

Jak nás můžete okouzlit? (Co pro vás bude výhodou)

 • Máte zkušenost s projektovým řízením, vedením týmů, či projekční kanceláře
 • Máte představu o tom, jak by se měla dlouhodobě rozvíjet problematika krajiny, zelených prvků ve veřejných prostranstvích, parků a životního prostředí v Praze
 • Máte znalosti z oblasti přírodních věd, vodního a lesního hospodářství, zemědělství, ochrany přírody a související legislativy.
 • Máte zkušenost s tvorbou koncepčních dokumentů, strategií nebo analytických podkladů
 • Máte zkušenost s prací na krajinářských a urbanistických či architektonických projektech
 • Máte znalosti z oblasti územního plánování
 • Máte zkušenost s veřejnou správou a zadáváním zakázek
 • Víte, co je to hospodaření s dešťovou vodou, co jsou to ekosystémové služby, SEA, interakční prvek nebo koeficient zeleně
 • Máte zkušenost s prezentací výsledků týmové práce před odborným publikem i veřejností
 • Máte autorizaci ČKA (autorizovaný architekt-krajinářská architektura/autorizovaný krajinářský architekt, autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability)

Jaký je váš osobnostní profil?

 • Máte organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • Jste iniciativní, kreativní a máte přehled o soudobých přístupech k problematice krajiny a životního prostředí města
 • Rádi řešíte komplexní problémy, analyzujete informace a navrhujete řešení

 

Co nabízíme?

 • Stabilní zaměstnání v respektované profesionální organizaci
 • Odbornou průpravu a profesní rozvoj, pravidelná školení, účast na konferencích, zahraniční služební cesty
 • Možnost reálně měnit Prahu k lepšímu, přispívat k rozvoji města i jeho společnosti
 • Tvořivou práci a prostor pro vlastní iniciativu
 • Vedení zkušeného a motivovaného kolektivu
 • Prostor pro inovativní přístupy v plánování města
 • Atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy
 • Práci na plný úvazek
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays, stravenky, služební počítač a telefon

 

Co dělat, pokud máte zájem?

Na email bradova@ipr.praha.eu zašlete nejpozději do 2. 3. 2018:

 • strukturovaný životopis
 • přehled praxe
 • motivační dopis s nastíněním Vaší představy o rozvoji Kanceláře krajiny a zelené infrastruktury

 Na čem v Kanceláři krajiny a zelené infrastruktury pracujeme?

Nově založená Kancelář krajiny a zelené infrastruktury se na IPR Praha má zabývat především dlouhodobým rozvojem volné krajiny a parků z hlediska správy a péče o tato území v Praze a z pohledu prostorové a krajinářské koncepce řeší otázky krajiny, životního prostředí, odpadového hospodářství, geologie, ovzduší, akustiky, ekologie a zemědělství, adaptace na klimatickou změnu a užívání parků z hlediska celoměstské koncepce a územního plánování. Dále garantuje systém ekologické stability, zpracovává podklady v procesu SEA a VVURÚ a pořizuje tato vyhodnocení. Zajišťuje agendy v oblasti životního prostředí pro územní plánování. Kancelář také řeší vlastní projekty a úzce spolupracuje s ostatními kancelářemi IPR Praha a MHMP na dalších tematických úkolech a mezinárodních projektech.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty, včetně územně plánovacích dokumentací.

Jaké je obsazení Kanceláře a co už má za sebou?

Kancelář tvoří multidisciplinární tým různých profesí, většina pracovníků má dlouholeté zkušenosti s problematikou krajiny, životního prostředí a plánování v Praze a ČR a také bohaté pracovní zkušenosti ze zahraničí a soukromé praxe. Činnost kanceláře navazuje na výsledky koncepční a projektové práce IPR Praha a dlouholeté zkušenosti s agendou životního prostředí, přírody a krajiny v Praze.

Koncepce_prazskych_brehu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru