bool(false)

Postupujeme v přípravě urbanistické soutěže na Vítězné náměstí

25. listopadu 2016

Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace. 

Současný stav jednoho z největších a nejmonumentálnějších náměstí v Praze neodpovídá jeho významu. Navrhované členění plochy náměstí při dnešním dopravním zatížení není z pohledu kvality veřejného prostranství, ani z pohledu funkčnosti dopravní křižovatky ideální. Otevření Tunelového komplexu Blanka, bez zprovoznění komunikace Evropská – Svatovítská („KES“) v minulém roce zhoršilo dopravní zatížení Vítězného náměstí a přilehlých komunikací.

Z těchto důvodů jmenovala Rada HMP pracovní skupinu ve složení: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, náměstkyně primátorky Petra Kolínská, náměstek primátorky Petr Dolínek, radní Prahy 6 Eva Smutná, radní Prahy 6 Martin Polách, architekt Petr Hlaváček, Prorektor VŠCHT Milan Pospíšil, děkan FA ČVUT Ladislav Lábus, dopravní specialista Jan Špilar, architekt IPR Praha Marek Kopeć a architekt Štěpán Toman. Pracovní skupina pomohla definovat řešené území soutěže, základ předmětu soutěže a požadavků na jeho řešení. Tato doporučení budou stěžejní pro připravovanou urbanistickou soutěž o návrh.

Předmět soutěže

Cílem soutěže bude nalézt nejlepší řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit náměstí jeho uživatelům.

Specifikace

Soutěž bude vyhlášená jako dvoukolová. Porota složená z odborníků a závislých zástupců vyzve nejlepší návrhy k postupu do druhého kola. V druhém kole pak bude vybrán a oceněn nejvhodnější návrh.

  • Veřejná dvoukolová architektonicko-urbanistická soutěž
  • Zadavatelem soutěže a zpracovatelem soutěžních podmínek je IPR Praha
  • Investorem následné realizace je MHMP

Orientační termíny

  • 1. polovina roku 2018 – vyhlášení soutěže

Ceny a odměny

Výše cen a odměn soutěže je stanovena na přibližně 3 300 000,- Kč bez DPH.

Porota

*Celá porota není známa*

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská / náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek / náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Kolář / starosta Prahy 6

Ing. arch. Martin Polách / zástupce starosty Prahy 6

Peter Heath / architekt, Londýn

Antonín Novák / Architekti DRNH

Vitezne_namesti_web_final

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru