bool(false)

Postupujeme v přípravě urbanistické soutěže na Vítězné náměstí

25. listopadu 2016

Na podzim pověřila Rada HMP Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace. 

Pro sestavení zadání soutěže byla jmenována pracovní skupina složená z klíčových aktérů v území.

 Pracovní skupina pomohla definovat řešené území soutěže, předmět soutěže a základní požadavky na jeho řešení. Tato doporučení budou stěžejním podkladem pro připravovanou urbanistickou soutěž o návrh.

 V současnosti plní Vítězné náměstí funkci pouze dopravní tepny a křižovatky celoměstského významu.

 Cílem soutěže je nalézt nejlepší řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárné určena pro potřeby obyvatel Prahy 6.

 Soutěž bude vyhlášená jako dvoukolová. Porota složená z odborníků a závislých zástupců vyzve nejlepší návrhy k postupu do druhého kola. V druhém kole pak bude vybrán a oceněn nejvhodnější návrh, s jehož autorem následně zadavatel uzavře smlouvu na dopracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejných prostranství.

 Vyhlášení soutěže o návrh na celkové řešení Vítězného náměstí předpokládáme 1. 10. 2017.

170110_vitezne_namesti_dotcene_resene_uzemi

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru