bool(false)

Pracovní příležitosti

30. června 2014

Specialist(k)a tiskových a reprografických služeb

Náplň práce

 • provádění náročných fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech barvách
 • rozmnožování (kopírování) technických a jiných informací a výkresových dokumentací
 • pořizování oboustranných kopií včetně volby rozměrů zmenšení
 • nastavování, obsluha strojů
 • zhotovování transparentních kopií včetně seřizování a běžné údržby strojů
 • vykonávání jednoduchých knihařských prací
 • dle pokynů nadřízeného zaměstnance plní další úkoly související s činnostmi v rámci sjednaného druhu práce

Požadujeme

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost práce na PC (zkušenost s tiskem větších formátů)
 • pečlivost, spolehlivost a samostatnost

Nabízíme

 • plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
 • práci v přátelském prostředí v centru Prahy
 • pět týdnů dovolené
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 8 + osobní příplatek
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 3 sick days)
 • termín nástupu: 15. 10. 2017

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete nejpozději do 5. října 2017 svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na email: pravnansky@ipr.praha.eu.

Specialist(k)a zahraničních vztahů

Náplň práce

 • koordinace a realizace mezinárodních projektů, včetně projektů realizovaných z prostředků Evropské unie
 • koordinace mezinárodních aktivit v rámci partnerství měst, programů Evropské komise či kooperačních sítí
 • zajištění odborné spolupráce na mezinárodních aktivitách se zainteresovanými institucemi státní správy, soukromým a akademickým sektorem v ČR i zahraničí
 • identifikace příležitostí spolupráce se zahraničím, rozvíjení mezinárodní spolupráce a posílení zapojení hl. m. Prahy v mezinárodních projektech
 • koordinace a zajištění součinnosti jednotlivých sekcí a kanceláří IPR Praha na mezinárodních aktivitách
 • účast na mezinárodních jednáních a konferencích a reprezentace aktivit IPR na těchto jednáních
 • koordinace organizace konferencí, seminářů a workshopů se zahraniční účastí
 • realizace koncepční, koordinační a poradenské činnosti v oblasti zahraničních vztahů
 • zpracování analýz a výzkum

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání (mezinárodní vztahy, urbanismus či městské plánování výhodou)
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel)
 • znalost problematiky EU, zkušenost s EU projekty výhodou
 • zahraniční zkušenost vítána
 • vynikají znalost anglického jazyka slovem i písmem, další jazyk výhodou
 • samostatnost, proaktivitu, organizační a komunikační schopnosti
 • pečlivost, spolehlivost, odolnost vůči stresu

Nabízíme

 • zajímavou práci v prestižní organizaci
 • plný úvazek (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
 • přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • možnost čerpat inspiraci ze zahraničí, uplatňovat vlastní iniciativu
 • pět týdnů dovolené
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 3 sick days)
 • termín nástupu: prosinec 2017

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete nejpozději do 24. září 2017 svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na email: macakova@ipr.praha.eu. Uvítáme, pokud v životopise uvedete kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference z vašich předchozích zaměstnání/stáží/studia.

Specialist(k)a analýz a prognóz pro oblast kultury, památek a kulturně-historického dědictví

Náplň práce

 • Koncepční a analytické práce v oblasti kultury, památek a kulturně-historického dědictví při přípravě strategických, koncepčních a analytických dokumentů a programů hl. m. Prahy – především Strategického plánu hl. m. Prahy a Územně analytických podkladů hl. m. Prahy
 • Sledování aktuálního stavu a vývoje v oblasti kultury, památek a kulturně-historického dědictví a vliv změn na koncepce hl. m. Prahy
 • Zajišťování a koordinace podkladových a analytických materiálů (týkajících se kultury, památek a kulturně-historického dědictví) nutných pro rozvoj území a pro tvorbu koncepčních a strategických dokumentů a programů
 • Zpracování příslušných částí dokumentů, programů a dokumentací hl. m. Prahy pro oblast strategického plánování a rozvoje (částí týkajících se kultury, památek a kulturně-historického dědictví)
 • Komunikace s aktéry kulturních a kreativních odvětví
 • Sledování trendů v oblasti kulturní politiky, kulturního plánování, podpory kulturních odvětví

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání (související s oblastí kultury, památek a kulturně-historického dědictví)
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména Word, Excel)
 • předchozí zkušenosti a praxe se získáváním dat a zpracováváním dat, tvorbou analýz a zpracováváním projektů nebo koncepčních dokumentů v oblasti kultury, památek a kulturně-historického dědictví výhodou
 • znalost GIS a statistického softwaru výhodou
 • znalost práce s databázemi výhodou
 • anglický jazyk slovem a písmem výhodou
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odolnost vůči stresu

Nabízíme

 • účast na inovativní a průkopnické práci na analýze pražského kulturního prostředí a tvorbě doporučení pro jeho rozvoj
 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • plný úvazek na dobu určitou 2 let s možností prodloužení
 • pět týdnů dovolené
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 3 sick days)
 • termín nástupu: říjen – listopad 2017

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete nejpozději do pondělí 18. září 2017 svůj strukturovaný životopis a ukázku výstupu své předchozí práce relevantní k nabízené pozici na email: jaros@ipr.praha.eu.

Specialist(k)a strategie a rozvoje pro oblast urbánní ekonomie

Náplň práce

 • kvantitativní ekonomická analýza městských problematik: ekonomické souvislosti rozvoje města a dopad na různé aktéry a rozpočet města
 • zpracování cost-benefit analýz strategií i konkrétních projektů v oblastech sociální, kulturní a environmentální
 • spolupráce na modelech maximalizace užitku v oblasti územního rozvoje
 • konceptualizace městských problematik pro sestavování ekonomických modelů
 • úprava metod ekonomických analýz na základě existujících studií a článků pro použití v pražském prostředí

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělávání (ekonomického směru)
 • předchozí zkušenosti s ekonomickými analýzami městského prostředí jsou vítány
 • znalost práce na PC (MS Office, zejména Excel)
 • znalost GIS a statistického softwaru výhodou
 • znalost práce s databázemi výhodou
 • anglický jazyk slovem a písmem výhodou
 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, odolnost vůči stresu

Nabízíme

 • práce v rozvíjejícím se odvětví urbánní ekonomie
 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • plný úvazek na dobu určitou 2 let s možností prodloužení
 • pět týdnů dovolené
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 3 sick days)
 • termín nástupu: říjen – listopad 2017

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete nejpozději do 17. září 2017 svůj strukturovaný životopis a přiklad publikace (zpracovaná analýza nebo článek relevantní k nabízené pozici) na email: makovsky@ipr.praha.eu.

Vedoucí Kanceláře rozpočtu a účetnictví příspěvkové organizace

Náplň práce

 • Správce rozpočtu - sestavování rozpočtu organizace v souladu s platnými právními předpisy, optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace;

  hlavní účetní - komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech, o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

Požadujeme

 • VŠ ekonomického směru
 • praxi v oboru
 • samostatnost, zodpovědnost, trestní bezúhonnost
 • loajalitu a pečlivost
 • znalost práce na PC, IS GINIS, MS Office, znalost PAPu výhodou
 • znalost zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o finanční kontrole a dalších právních předpisů v ekonomické oblasti

Nabízíme

 • práci na plný úvazek
 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • možnost odborného vzdělávání formou kurzů a školení
 • platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a ve správě, ve znění pozdějších předpisů, plus osobní příplatek, odměny, stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays
 • termín nástupu po ukončení výběrového řízení

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete motivační dopis a profesní životopis na email: zenkerova@ipr.praha.eu.

Osobní dotazník k dispozici

Dotazník ke stažení - .PDF
Dotazník ke stažení - .DOC
Chronologický přehled odborné praxe - ke stažení - .DOC

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru