bool(false)

Pracovní příležitosti

30. června 2014

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelku Sekce plánování města

Náplň práce

 • Řízení sekce a koordinace činnosti tří kanceláří se zaměřením na:
     - proces vzniku, aktualizace a projednávání územně plánovací dokumentace
     - územně analytických podkladů
     - koncepcí krajiny a zelené infrastruktury
 • Jednání s vedením města, odbory magistrátu, městskými organizacemi, odbornou veřejností
 • Zodpovědnost za vytváření a naplňování strategických cílů sekce a zajištění jejich souladu s vizemi organizace a koncepcemi rozvoje města

Hledáme kandidáta/tku, který/á má:

 • schopnost vést a motivovat tým talentovaných odborníků
 • proaktivní a flexibilní přístup k řešení komplexních úkolů a dokáže uvažovat v širších souvislostech
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, dokáže nalézat kompromis
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • profesionální přístup a otevřenost

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vysokoškolské magisterské vzdělání, relevantní praxe minimálně 5 let
 • zkušenosti s vedením týmu a řízením
 • zkušenosti s činností v oblasti územního plánování a rozvoje
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti plánování měst
 • orientace v právních předpisech:
   - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících zákonů
   - zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
   - zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu v nastavování procesů v souladu vizí organizace
 • atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy (v areálu, jehož součástí je moderní Centrum architektury a městského plánování)
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + příplatek za vedení, osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, 3 sickdays, stravenky, služební počítač, mobilní telefon, asistent/ka

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • datum a podpis

K žádosti přiložte:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • Vypracovaný koncept vize rozvoje sekce plánování města na IPR Praha
  (o rozsahu 5 normostran textu)

 

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte do 23. 11. 2017 na adresu:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

k rukám paní Zuzany Záhorské, vedoucí kanceláře personální práce

Vyšehradská 57/2077

128 00 Praha 2

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Sekce plánování města IPR Praha – neotvírat“.

Výběrové řízení na pozici Správce informačních a komunikačních technologií

Náplň práce

 • správa a údržba technických, systémových a základních aplikačních programových prostředků výpočetní techniky IPR Praha a technická a systémová podpora jejich uživatelů
 • instalace technických a programových prostředků výpočetní techniky
 • provozní podpora uživatelů v oblasti technických prostředků, operačních systémů a základních kancelářských aplikací
 • včetně zajištění administrativy s tím související

Požadujeme

 • VŠ vzdělání
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • praxe v oboru vítána
 • samostatnost, zodpovědnost, trestní bezúhonnost
 • loajalita, pečlivost

Nabízíme

 • práce na plný úvazek
 • přátelské pracovní prostředí v centru Prahy
 • možnost dalšího odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sick days

Kontakt

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis s výčtem pracovních zkušeností a motivační dopis do 20. 11. 2017 na email: pravnansky@ipr.praha.eu.

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Sekce detailu města

Náplň práce

 • Řízení sekce a koordinace činnosti tří kanceláří se zaměřením na:
  - Tvorbu a celoměstské koncepce kvalitního veřejného prostoru
  - Přípravu a realizaci architektonických soutěží
  - Agendu spojenou se zastupováním hl. m. Prahy jako účastníka územního řízení
  - vedení městských projektů a soutěží
 • Jednání s vedením města, odbory magistrátu, odbory magistrátu, městskými organizacemi, odbornou veřejností
 • Zodpovědnost za vytváření a naplňování strategických cílů sekce a zajištění jejich souladu s vizemi organizace a koncepcemi rozvoje města

Hledáme kandidáta/tku, který/á má:

 • schopnost vést a motivovat tým talentovaných odborníků
 • proaktivní a flexibilní přístup k řešení komplexních úkolů a dokáže uvažovat v širších souvislostech
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, dokáže nalézat kompromis
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • profesionální přístup a otevřenost

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vysokoškolské magisterské vzdělání, relevantní praxe minimálně 5 let
 • autorizace v oborové komoře výhodou
 • zkušenosti s vedením týmu a řízením
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti městských projektů a plánování měst
 • orientace v právních předpisech:
  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících zákonů
  - zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
 • trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu v nastavování procesů v souladu vizí organizace
 • atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy (v areálu, jehož součástí je moderní Centrum architektury a městského plánování)
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + příplatek za vedení, osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, 3 sickdays, stravenky, služební počítač, mobilní telefon, asistent/ka

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • datum a podpis

K žádosti přiložte:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • Vypracovaný koncept vize rozvoje sekce detailu města na IPR Praha

 

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, co nejdříve po ukončení výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte do 23. 11. 2017 na adresu:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

k rukám paní Zuzany Záhorské, vedoucí kanceláře personální práce

Vyšehradská 57/2077

128 00 Praha 2

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Sekce detailu města IPR Praha – neotvírat“.

Osobní dotazník k dispozici

Dotazník ke stažení - .PDF
Dotazník ke stažení - .DOC
Chronologický přehled odborné praxe - ke stažení - .DOC

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru