bool(false)

Pracovní příležitosti

30. června 2014

Architekt(k)a - urbanist(k)a

Náplň práce:

 • Práce na projektu Územně analytické podklady hl. m. Prahy
 • Zpracování analytických a koncepčních dokumentů zaměřených na urbanismus v hl. m. Praze, tvorba podkladů a rozborů pro koncepční dokumentace
 • Spolupráce s  urbanistickými a architektonickými pracovišti
 • Spolupráce na zajištění a správě dat o území a rozvoji informačního systému o území IPR

Požadujeme

 • VŠ vzdělání (obory architektura, urbanismus)
 • Dobrou orientaci v tématech urbanismus a architektura, územní plánování
 • Tvůrčí přístup k řešení úkolů, zájem a schopnost analyzovat a strukturovat problém
 • Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, bezúhonnost
 • Znalost práce na PC (MS Office)
 • Výhodou praktická zkušenost z oblasti urbanismu, průzkumů a rozborů a urbanistických analýz
 • Výhodou znalost GIS, CAD, Adobe, AJ, NJ

Nabízíme

 • Tvůrčí, samostatnou a zajímavou práci
 • Prostor pro vlastní iniciativu a osobnostní růst
 • Nové kontakty a zkušenosti na konferencích a seminářích
 • Velmi dobrý pracovní kolektiv
 • Práce na plný úvazek
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays

Termín nástupu:

 • Březen 2017, nebo dle dohody

Kontakt:

 • ctyroky@ipr.praha.eu

Kustod do Centra architektury a městského plánování (CAMP)

CAMP je novým subjektem v rámci Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). Jedná se o otevřenou platformu, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení hlavního města České republiky.

CAMP nabízí výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím se z veřejných debat, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Náplň práce:

 • Zajištění plynulosti chodu galerie
 • Komunikace s návštěvníky a podávání odborných informací
 • Při vernisážích či speciálních akcích: příprava prostor a materiálů ve spolupráci s technikem, obsluha šatny nebo recepce, navigování a poskytování informací návštěvníkům

Požadujeme

 • Nejen studenty vysokých škol, ale i seniory
 • Studium architektury, geografie či jiného podobného oboru výhodou, nikoliv však podmínkou
 • Vysoká časová flexibilita (práce v týdnu ve večerních hodinách, případně i o víkendu)
 • Schopnost předávat odborné informace (nutnost proškolení v tématech, kterými se IPR Praha zabývá)
 • Spolehlivost a zodpovědnost
 • Komunikativnost - osobní i prostřednictvím emailu
 • Samostatnost, ale i schopnosti týmového hráče
 • Znalost AJ

Nabízíme

 • Práce v centru a v zajímavém kolektivu
 • Pracovní smlouvu formou Dohody o provedení práce (DPP) nebo na plný úvazek
 • Možnost pracovat pro unikátní informační centrum

Termín nástupu:

 • Duben/květen 2017

Kontakt:

 • Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 20. března 2017 na email: bartl@ipr.praha.eu

Specialist(k)a na techniku do Centra architektury a městského plánování (CAMP)

CAMP je novým subjektem v rámci Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). Jedná se o otevřenou platformu, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení hlavního města České republiky.

CAMP nabízí výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím se z veřejných debat, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Náplň práce:

 • Rozvoj otevřené audiovizuální platformy pro umělce, architekty, urbanisty
 • Propojování obsahu výstav s nejmodernějšimi technologiemi na unikátní 8k projekční stěně
 • Práce s technologiemi D3, Notch, TouchDesigner, herními enginy ve VFX v realtime, WebGL
 • Příprava prostor pro pořádání událostí (prezentace, umělecké instalace, workshopy, koncerty)
 • Obsluha audio-vizuální techniky a osvětlení sálu

Požadujeme

 • Nadšenec do moderních technologií, architektury, urbanismu, rozvoje měst
 • Zkušenost s pořádáním výstav, diskuzí, koncertů či jiných kulturních akcí
 • Základní znalost a zkušenost s obsluhou záznamových zařízení (audio, video či live-stream)
 • Znalost softwaru pro zpracování audia, videa a obrazu (např. Premiere, AE, FinalCut, Blender, Cinema 4D, Octane)
 • Samostatné a flexibilní jednání.
 • Extrémní spolehlivost
 • Znalost anglického jazyka

Nabízíme

 • Možnost podílet se na vzniku unikátního kulturního prostoru v centru Prahy
 • Flexibilní pracovní doba
 • Mladý kolektiv a příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays
 • Zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na MHD, aj.)

Termín nástupu:

 • Duben 2017

Kontakt:

 • Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 20. března 2017 na email: bartl@ipr.praha.eu

Specialist(k)a urbanista, památkář

Náplň práce:

 • Práce na projektech Urbanistická analýza Pražské památkové rezervace, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, tvorbě podkladů pro koncepční urbanistické dokumentace IPR
 • Zpracování analytických a koncepčních dokumentů zaměřených na urbanismus, památky a péče o kulturní a architektonické dědictví v hl. m. Praze
 • Spolupráce s pracovišti památkové ochrany
 • Spolupráce na zajištění a správě dat o území a rozvoji informačního systému o území IPR

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání (obory architektura, urbanismus)
 • Dobrou orientaci v tématech urbanismus, územní plánování a památková péče
 • Tvůrčí přístup k řešení úkolů, zájem a schopnost analyzovat a strukturovat problém
 • Samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost, bezúhonnost
 • Znalost práce na PC (MS Office)
 • Výhodou praktická zkušenost z oblasti památkové péče a urbanismu
 • Výhodou znalost GIS, CAD, AJ, NJ

Nabízíme:

 • Tvůrčí, samostatnou a zajímavou práci
 • Prostor pro vlastní iniciativu a osobnostní růst
 • Nové kontakty a zkušenosti na konferencích a seminářích
 • Velmi dobrý pracovní kolektiv
 • Práce na plný úvazek
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays

Termín nástupu:

 • Březen 2017, nebo dle dohody

Kontakt:

 • ctyroky@ipr.praha.eu

Ředitel/ka Sekce strategií a politik

Požadujeme:

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vysokoškolské vzdělání

Další požadavky:

 • zkušenosti v oblasti strategického plánování a rozvoje
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • zkušenosti s činností veřejné správy a jejími principy
 • zkušenosti s ESIF a evropskými programy
 • znalost urbánních politik a jejich územního průmětu
 • orientace v legislativních dokumentech
  • zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, Statut hl. m. Prahy
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • orientace v dokumentech ke strategickému řízení ve veřejné správě
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti
 • strategické a analytické myšlení
 • vedení tvůrčího kolektivu analytických a koncepčních pracovníků v oblasti rozvoje města
 • etická a morální integrita, občanská a morální bezúhonnost
 • profesionální přístup a otevřenost
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)

Nabízíme:

 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + osobní příplatek
 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 3 sick days)
 • předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, co nejdříve po ukončení VŘ

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit:

 • strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • motivační dopis
 • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. 3. 2017 do 15.00 hod. na adresu:

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

k rukám JUDr. Zdeňky Zenkerové, Ph.D. ředitelky Sekce právní, ekonomické a provozní

Vyšehradská 57/2077

128 00 Praha 2

 

Obálku je nutné označit slovy: Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Sekce strategií a politik IPR – neotvírat“.

Architekt(ka) v Kanceláři veřejného prostoru

Na čem budete pracovat?

 • projekty a koncepce veřejných prostranství
 • spolupráce s městskými organizacemi a neziskovým sektorem

Co hledáme?

 • iniciativní, koncepční a tvůrčí přístup
 • samostatnost, zodpovědnost a organizační schopnosti
 • vzdělání a zkušenost v odboru urbanismu, architektury a/nebo krajinářské architektury

Co nabízíme?

 • budete ve středu pražského dění
 • práce v centru se super výhledem a v zajímavém kolektivu
 • prostor pro vlastní iniciativu a osobnostní růst
 • nové kontakty a zkušenosti na konferencích a seminářích
 • práce na plný úvazek
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky
 • 5 týdnů dovolené, 3 plně hrazené sickdays
 • nástup v období duben - červenec 2017


Kontakt

Strukturovaný životopis s portfoliem (max. 5MB) zasílejte na email kucerovav@ipr.praha.eu do 15. 3. 2017. 

Podrobnější info k pracovnímu místu vám poskytne Vladimír Fialka (fialka@ipr.praha.eu, +420 702 203 332).

Architekt/ka v Kanceláři projektů a soutěží

Náplň práce:

 • příprava a organizace architektonických soutěží a práce na projektech pro hl. m. Prahu 

Požadujeme:

 • zkušenost s architektonickými soutěžemi
 • profesionální, samostatné vystupování
 • organizační schopnosti
 • zkušenost z architektonického ateliéru nebo z vlastní praxe

Nabízíme:

 • pracovní prostředí v centru Prahy
 • plný úvazek
 • pět týdnů dovolené
 • termín nástupu únor/březen 2017, dle dohody

Kontakt

Přihlášky s klasickým životopisem a portfoliem, které bude obsahovat projekty, texty, teoretické práce, volnou tvorbu, atd. posílejte elektronicky na adresu: dankova@ipr.praha.eu do 20. 1. 2017.

Specialist(k)a vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj

Náplň práce

 • koordinace zpracování vyhodnocení a organizace pořizování externě zajišťovaných vyhodnocení
 • zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území územně plánovacích dokumentací
 • zpracování oznámení a dokumentací SEA na koncepční a strategické materiály města
 • spolupráce na tvorbě územně plánovacích dokumentacích a podkladech a strategických materiálech města

 

Požadujeme

 • VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného oboru
 • platnou autorizaci na posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb.
 • praxi se zpracováním VVURÚ/SEA
 • schopnost týmové práce na projektech s flexibilním • přístupem a vedení projektového týmu
 • práce v prostředí GIS
 • koncepční a tvůrčí přístup k řešení problémů
 • plný pracovní úvazek, bezúhonnost

 

Nabízíme

 • zajímavou a různorodou práci na rozvojových dokumentech hl. m. Prahy
 • možnost dalšího odborného vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů včetně zahraničních
 • zapojení do mezinárodních projektů
 • jazykové vzdělávání
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky

Ing. Marek Zděradička | zderadicka@ipr.praha.eu

Inzerát ve formátu PDF

Interní auditor

Náplň práce

Komplexní výkon interního auditu – nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací vnitřního kontrolního systému zaměstnavatele, zejména na úseku:

 • dodržování právních předpisů
 • rozpoznávání rizik
 • funkčnosti řídící kontroly
 • hospodárnosti, efektivity a účelnosti realizace

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • Praxe minimálně pět let v oblasti interního/externího auditu
 • Zkušenosti s identifikováním a prevencí rizik, hodnocením procesů řízení a správy organizace (výhodou CIA, CGAP)
 • Znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy
 • Orientace v zákonech:
  • o finanční kontrole, o zadávání veřejných zakázek, občanský zákoník
  • o obcích, o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy
  • o svobodném přístupu k informacím, o ochraně osobních údajů
 • Organizační a komunikační schopnosti, velmi dobrý ústní i písemný projev
 • Práce na PC
 • Samostatnost při řešení úkolů, flexibilita, spolehlivost, odolnost vůči stresu, profesionální přístup a otevřenost, bezúhonnost

Nabízíme

 • Zajímavou a různorodou práci v hlavním koncepčním pracovišti HMP v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města
 • Možnost odborného růstu a vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů
 • Jazykové vzdělávání
 • Pracovní prostředí v centru Prahy
 • Pět týdnů dovolené
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 11 + osobní příplatek, stravenky, sick days

Kontakt:

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na email: zahorska@ipr.praha.eu

Specialista pro koncepci technické infrastruktury, zaměření na energetiku

 

Náplň práce:

 • tvorba územně plánovacích a strategických dokumentací hl. m. Prahy;
 • tvorba územně plánovacích podkladů hl. m. Prahy, koncepčních materiálů, analýz a rozborů;
 • vyjadřovací činnost;
 • konzultační, poradenská činnost;
 • spolupráce s vlastníky a provozovateli energetické infrastruktury na území hl. m. Prahy a koordinace jejich záměrů z hlediska územního plánování.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru energetika nebo elektroenergetika;
 • všeobecná orientace v energetice – mj. distribuce elektrické energie, tepla, plynu, energetická náročnost budov a udržitelná energetika;
 • přehled a orientace v legislativě a technických normách;
 • znalost hl. m. Prahy;
 • znalost MS Office, ArcGIS;
 • praxe v oboru územního plánování, městského inženýrství nebo energetického zásobování výhodou;
 • znalost AJ.

 

Nabízíme:

 • zajímavou práci a možnost podílet se na rozvoji Prahy;
 • pracovní prostředí v centru Prahy;
 • mzda dle platové třídy v závislosti na doložené praxi + osobní ohodnocení;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na MHD, aj.);
 • pět týdnů dovolené.

 

Termín nástupu únor/březen 2017.

 

V případě zájmu zasílejte strukturované životopisy na email: novak@ipr.praha.eu.

Osobní dotazník k dispozici

Dotazník ke stažení - .PDF
Dotazník ke stažení - .DOC
Chronologický přehled odborné praxe - ke stažení - .DOC

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru