bool(false)

Vstupní brány Výstaviště Praha

17. října 2016

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s. vyhlásilo architektonickou soutěž na vstupní brány areálu Výstaviště. Veřejnou jednokolovou anonymní soutěž zaštiťuje IPR Praha, k 27.3.2017 se přihlásilo celkem 12 návrhů. Architekti mají navrhnout novou hlavní bránu i vedlejší vstupní bránu do areálu, včetně nových pokladen, oplocení a úpravy přilehlých veřejných prostranství. Cílem je navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží, otevřít jej veřejnosti a lépe ho propojit s celou čtvrtí. Během dubna zasedne porota, která společně vybere vítěze se kterým se uzavře smlouvu na dopracování dokumentace. K realizaci by se pak mohlo přistoupit již v roce 2018.

↓ For competition documents please scroll down

Předmět soutěže / Competition Subject

Předmětem soutěže o návrh je zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2018.

Specifikace / Specifications

  • Veřejná mezinárodní jednokolová architektonická soutěž.
  • Během dubna 2017 porota vybere nejvhodnější návrh. S jeho autorem pak zadavatel uzavře smlouvu na dopracování dokumentace.

Porota / Jury

Členové poroty nezávislí

Ing. arch. Miroslav Cikán / architekt (předseda poroty)

Ing. arch. Markéta Cajthamlová / architekt

MgA. David Kubík / architekt

Ing. arch. Vítězslav Danda / architekt

MgA. Radim Babák / architekt, designér

Členové poroty závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy

Ing. Pavel Klaška / člen představenstva Rozvojové projekty Praha a.s.

MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha

Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr. / radní Praha 7

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. Petr Bouřil / architekt

MgA. Filip Kosek / architekt

Náhradníci poroty závislí

Jan Wolf / radní hl. m. Prahy

Mgr. Karel Klíma / místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.

Ing. arch. Jakub Hendrych / architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha

Ceny a odměny / Prices and Rewards

  1. cena 120 000 Kč
  2. cena 70 000 Kč
  3. cena 40 000 Kč

Odměny 25 000 Kč

Termíny / Important Dates

  • 19. 1. 2017 – vyhlášení soutěže
  • 20. 2. 2017 – dotazy k předmětu soutěže
  • 27. 3. 2017 – odevzdání návrhů na podatelnu IPR Praha
  • duben 2017 – rozhodnutí poroty a zadavatele

Podklady a podmínky / Download Competition Documents

Documents in English

Kontakt / Contact

Dotazy k soutěži zasílejte na vstupnibrany@rprg.cz. | Please send questions to vstupnibrany@rprg.cz.

 

Další odkazy:

Doplňující dotazy a informace / Further questions and informations

26.01.2017: Dodatečné informace - porota | Additional information - Jury

06.02.2017: Dodatečné informace | Additional information

15.02.2017: Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

22.02.2017 Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

27.02.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

06.03.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi | Additional information - questions and answers

 

Vystaviste01

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru