bool(false)

Bydlení a realitní trh

12. června 2014

Kolik v Praze probíhá developerských projektů? Jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic? Nejen těmto otázkám se věnují specialisté IPR Praha v oblasti bydlení a realitního trhu.

Výstavba bytových domů v Praze

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2020)

Navzdory nářkům nad pomalým tempem povolování výstavby panuje teď v metropoli nejčilejší stavební ruch za posledních deset let. I když je na trhu víc volných bytů, jejich ceny neklesají. Naopak. Může to být zapříčiněno tím, že pro stavebnictví je typická velká setrvačnost a případné dopady pandemie a zhoršené makro-ekonomické situace se mohou projevit s delším časovým odstupem.

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2019)

V srpnu-září 2019 bylo na území Prahy evidováno celkem 133 aktuálních developerských projektů novostaveb bytových domů, v jejichž rámci vzniká celkem 13 293 nových bytů. Z tohoto celkového počtu bylo 39 % bytů zkolaudováno v roce 2019 a zbylá část bude dokončena nejpozději do roku 2021, výjimečně až v roce 2022.

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2018)

V září 2018 probíhalo na území metropole 126 developerských projektů, tempo výstavby bytů ve městě přesto již třetí rok potřebám poptávky nestačí. Důvodem jsou mimo jiné značné administrativní průtahy při povolování nových staveb. Jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic? A jaké developerské projekty v současnosti na území Prahy fungují?

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2017)

Nárůst cen nových bytů, stejně jako přetrvávající nedostatek volných bytových jednotek jsou trendy i letošního roku. Výstavbu nových projektů dlouhodobě brzdí především komplikovaný povolovací proces. Kde konkrétně vznikají nové byty a jak vypadá jejich počet ve srovnání s předchozími roky? A jak jsou na tom projekty z hlediska dopravní dostupnosti nebo ceny pozemků?

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2016)

Nabídka volných bytů byla v letošním roce nejnižší od roku 2009. Úměrně nárůstu poptávky, kterou se developerům nedaří uspokojit, vrůstá i cena bytových jednotek. Náklady na m2 vzrostly oproti minulému roku o celých 11 %. Jakým překážkám developerské společnosti čelí a kde konkrétně nové projekty na území Prahy vznikají?

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2015) a odhad bytové výstavby do roku 2020

Současné trendy předpovídají udržení stabilního přírůstku nových bytů i v příštích letech. Jak bude vypadat bytová výstavba v Praze v letech 2016-2020 a které městské části se stanou ohnisky tohoto rozvoje?

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2014)

V letošním roce probíhalo na území Prahy celkem 111 developerských projektů, čítajících dohromady 11 126 bytů. Oproti předchozím rokům se stavební aktivita zvýšila zhruba o 10 %. Jaká je průměrná cena za m2, kde se v Praze nejvíce staví a jaké společnosti si mezi sebou dělí trh s realitami?

Analýza ke stažení zde

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů (2013)

Letos se v Praze realizuje celkem 106 projektů, zahrnujících 9 866 bytových jednotek. Nejhustěji je osidlována hlavně oblast tzv. kompaktního města, jen zhruba 12 % bytů se nachází ve vnějším pásmu. Ve kterých městských částech výstavba dominuje a jak se meziročně proměňují ceny za bytovou plochu ve srovnání s jinými evropskými metropolemi?

Analýza ke stažení zde

Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v období 2005-2010 a odhad jejího vývoje do roku 2016

Pražský metropolitní region je z hlediska výstavby nových bytů tradičně nejaktivnější v republice. Během let 2005-2010 bylo na území hl. m. postaveno cca 62 000 bytových jednotek, což je více než čtvrtina z celého Česka. Jak probíhala výstavba v jednotlivých částech a kolik projektů zůstalo nedokončeno? A co nás čeká v období 2012-2016?

Analýza ke stažení zde

Prodejní ceny nemovitostí

Analýza prodejních cen nemovitostí a struktury poptávky na pražském rezidenčním trhu (2019)

Ceny bytů a bytových domů na území Prahy v posledních letech raketově stoupají. Jednou z hlavních příčin je nedostatek nové výstavby. Jaká je průměrná cena v jednotlivých městských částech, jaké další faktory ji ovlivňují a kdo nemovitosti nejčastěji kupuje? Stává se trh nemovitostí v Praze spíše hřištěm bohatých cizinců, dokážou jim Češi při nakupování konkurovat a jaká je prognóza do budoucna?

Analýza ke stažení zde

Vplyv novej výstavby na ceny okolitých nehnuťelností a spokojenoť rezidentov (2018)

Fenomén suburbanizace čili expanze městské zástavby do krajiny u českých měst začíná už v meziválečném období. Budoucnost a nové trendy však upřednostňují spíše zahušťování oproti rozrůstání v prostoru. Nová zástavba většinou vede k nárůstu cen okolních nemovitosti a vzbuzuje spíše odpor stávajících obyvatel. Potenciální developerské projekty zde musí proto dodržovat jasná komunikační a procesní pravidla.

Analýza ke stažení zde

Airbnb

Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy  (2018)

Na území Prahy je přes platformu Airbnb nabízeno téměř 11 500 ubytovacích jednotek. Zhruba pětina tohoto počtu představuje zařízení, která nájemci sdílí s hostitelem. Je pražské Airbnb v porovnání s dalšími evropskými velkoměsty něčím výjimečné? Jaké jsou jeho dopady na trh s nemovitostmi a turistický ruch? A čeká ho do budoucna regulace?

Analýza ke stažení zde

Domovní a bytový fond

Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy (2019)

Na území Prahy je v současnosti celkem 31 456 obecních bytů, což znamená, že jedna jednotka připadá zhruba na  42 obyvatel. V Curychu, ve Vídni či v Kodani je poměr pro rezidenty zhruba čtyřikrát příznivější. Která městská část disponuje největším počtem bytů, kde je nejvíce neobsazených, k čemu jsou určeny a proč jich oproti jiným evropským metropolím má Praha tak málo?

Analýza ke stažení zde

Domovní a bytový fond v detailu pražských městských částí z pohledu statistických ukazatelů (2014)

Podle sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu bylo v Praze v roce 2011 zhruba 100 rezidenčních domů a 588 000 bytových jednotek. Oproti roku 2001 to znamená nárůst o necelých 12 %. Které městské části se rozrostly, kde bychom našli nejvíce neobydlených domů a jak se během let proměňovalo nájemné?

Analýza ke stažení zde

Analýza stavu oprav a rekonstrukcí bytových domů alokovaných ve velkých sídlištních celcích Prahy (2011)

Pražský bytový fond čítá více než 600 000 bytů, z čehož zhruba třetinu tvoří sídliště. Vzhledem k postupně chátrajícímu fondu panelových domů především z 60. let jsou postupné renovace a opravy pouze otázkou času. Jsou nejstarší pražská sídliště také těmi nejzchátralejšími nebo je to přesně naopak? A která by měla být primárními cíli rekonstrukčních dotací?

Analýza ke stažení zde

Dostupnost bydlení

Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti (2017)

Bytová politika hl. m. doznává obratu. Upouští se od prodeje obecních bytů a jejich kapacita se začíná zvyšovat. Bude to však pro zlepšení situace dostupného bydlení stačit? Jaké jsou prognózy do budoucna a jaký je současný stav bytového fondu z hlediska cen, nájmů a nákladů domácností?

Analýza ke stažení zde

Průmyslové nemovitosti

Pražský trh s průmyslovými nemovitostmi - vývojové a alokační tendence, mezinárodní porovnání (2011)

Pro firmy operující v logistice je Praha a její okolí dlouhodobě nejatraktivnější lokalitou, což je dáno především jejím položením ve středu tuzemského dálničního uzlu. Jaké trendy hýbou trhem s průmyslovými nemovitostmi, jako jsou skladové a výrobní haly? Jak se na nich podepsala nedávná finanční krize? A proč je Praha považována za klíčové centrum logistiky ve střední Evropě?

Analýza ke stažení zde

Praha_2

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru