bool(false)

Zapojení veřejnosti do plánování Císařského ostrova

5. listopadu 2019

Zde naleznete akce a aktivity, které do plánování proměny Císařského ostrova zapojily občany.

 • Veřejné projednání návrhů řešených prostranství (podzim 2020)
  - V září 2020 proběhlo veřejné představení návrhů tří projektů pro obnovu Trojské kotliny. Kromě projektu Divoká Vltava, který se na základě předchozí participace věnuje území Císařského ostrova, byly veřejnosti představeny i další dva záměry, a sice obnova trojského břehu Vltavy podél Zoologické zahrady a nové pěší propojení přes Císařský ostrov z Bubenče do Troji.
  - 17. 9. 2020 se uskutečnila komentovaná vycházka a prezentace návrhů v informačním stánku v Parku U Vody. Sběr podnětů k představeným návrhům proběhl z důvodu pandemických opatření distanční formou prostřednictvím on-line anketního průzkumu v listopadu 2020.
  - Do průzkumu se zapojilo celkem 386 respondentů, převážně obyvatel přilehlých čtvrtí s místní znalostí lokality. Z výsledků je patrné, že v případě všech tří projektů respondenti oceňují podobné principy nakládání s prostorem – jde především o respekt k přírodnímu charakteru území, zachování dostatečného prostoru pro divoce žijící živočichy, vyváženost rekreačních funkcí a citlivý přístup k lokalitě Trojské kotliny.
  - Výsledky průzkumu ke stažení zde
 • Kvalitativní výzkum (2018)
  V průběhu roku 2018 proběhl mezi obyvateli městské části Praha – Troja kvalitativní výzkum potřeb týkajících se veřejného prostoru v Trojské kotlině. Schémata shrnují hlavní problémy identifikované každodenními i občasnými uživateli především Troji, ale také spojitých areálů. Mezi dalšími již uskutečněnými plánovacími akcemi byl například komunitní monitoring občanských iniciativ a sdružení v Troji, plánovací a konzultační stánek na Císařském ostrově, v Podhoří, Loděnici či na nábřeží Stromovky nebo také plánovací workshop pro žáky ZŠ a gymnázia Trojská. V dostupných médiích též proběhl on–line dotazník.
 • Výsledky ankety: Co nového by mohl Císařský ostrov nabídnout veřejnosti?
  V červnu roku 2019 proběhla dotazovací anketa formou on – line dotazníku na vzorku 498 respondentů. Cílem ankety bylo zjistit, jak často využívají respondenti konkrétní části Trojské kotliny. Do jaké míry jsou respondenti s veřejným prostorem v těchto částech spokojeni. Jak by si představovali ideální využití veřejných prostranství na Císařském ostrově. Doplňuje tak dříve připravené reprezentativní kvalitativní výzkumy vztahu obyvatel Trojské kotliny k veřejnému prostoru. Anketa je již čtvrtým výzkumným počinem v řadě, který slouží k hloubkové triangulaci veřejné poptávky na podobu veřejných prostranství na Císařském ostrově.

↑ Nejvhodnější využití Císařského ostrova – Index

Graf 1 – vzorek = 498 responentů. 6/2019

 

↑ Spokojenost respondentů se současnou nabídkou Trojské kotliny – Index

Graf 2 – vzorek = 498 responentů. 6/2019 | % procentuální součet všech hodnocení v kategorii 1 a 2 (výborně a chvalitebně)

Participacni_prochazka_cisarak_f

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru