bool(false)

Změny územního plánu

11. září 2012

Změny územního plánu mění závaznou část územního plánu. Touto formou tedy probíhají např. změny funkčního využití území, většina změn hranic ploch funkčního využití území, změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb a též změny míry využití území.

Pro projednávání změn se používá přiměřeně postup, jakým je projednáván územní plán. Pro některé změny je zpracováváno i vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, u složitějších změn může být povinným podkladem pro jejich zpracování podkladová studie. Potřebu nárůstu zastavitelných ploch je třeba zdůvodnit.

Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou schvalovány Zastupitelstvem hl. m. Prahy

 

Přijímání podnětů na pořízení změn ÚP SÚ hl. m. Prahy probíhá kontinuálně. Více na Změny územního plánu

V případě požadavku na zpracování podkladové studie ke změnám poskytuje IPR Praha žadateli o změnu  tzv. Vstupní podmínky, obsahující obecné formální i věcné požadavky na tyto studie.

Na informačním serveru pražské radnice jsou zveřejněny aktuálně pořizované změny i Archiv změn.

Přehled schválených změn je k dispozici i formou on-line katalogu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru