bool(false)

Žižkov

Území Žižkova je součástí prstence zástavby obepínajícího pražské historické centrum. Jde o klidně působící prostor s dominantně působícím vrchem Vítkov a nepřehlédnutelnou věží Žižkovského vysílače.

Historická část čtvrti - dolní Žižkov - byla koncipována a vystavěna jako jedno z prvních pražských „dělnických sídlišť" v průběhu 19. století po zboření městských hradeb. Území je součástí vyhlášené památkové zóny.

V 70. letech 20. stol. začala radikální přestavba celého Žižkova. Úzké ulice měly být nahrazeny širokými, činžovní domy strženy a vystřídány panelovou výstavbou. Přestavba byla započata v okolí Olšanského náměstí, ale v 90. letech byl proces zastaven. Z Dolního Žižkova se dnes díky rekonstrukcím domů a výstavbám v prolukách stává zajímavá a živá rezidenční čtvrť.

Zcela jiný charakter i měřítko má okolí Olšanské ulice, velkoryse založené široké třídy lemované administrativními budovami, ukončené dopravně přetíženou ulicí Želivského a rozsáhlým územím Nákladového nádraží Žižkov. Nádraží ztratilo svou původní funkci a stalo se jedním z nejvýznamnějších transformačních území v celé Praze.

Úkolem města je ve spolupráci s většinovými vlastníky pozemků a všemi zainteresovanými institucemi připravit koncept založení nového centra městské čtvrti jako plnohodnotné, živé oblasti s bydlením, kancelářemi, obchody, službami a další občanskou vybaveností včetně školské. Založení čtvrti má vycházet z již existujícího urbanistického a architektonického schématu horního Žižkova; počítáno je i se vznikem nového parku. Důležitým úkolem je založení systému veřejných prostranství, dopravní obsluhy nové zástavby a vyřešení dopravních vazeb včetně odbočky tramvajové trati.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru