bool(false)

Náplavky

Náplavkou v přeneseném významu rozumíme břehový prostor řeky bez ohledu na to, zda je přírodní či zda ho tvoří tzv. navigace či kamenné nábřeží.

Pražské náplavky se v průběhy vývoje města výrazně měnily od zcela přírodního charakteru přes pracovní, dopravní a obchodní prostor řeky, jehož úpravy odpovídaly aktuálnímu využití. Dnešní charakter břežních partií v Praze odráží jejich historii a v různých úsecích se liší. V okrajových částech města převažuje přírodní charakter doplněný  technickými úpravami vynucenými lodní dopravou, v centrální části města se jedná většinou o kamenná nábřeží se spíše společenským a rekreačnímu využitím. Náplavky také sehrávaly a sehrávají velmi důležitou roli v ochraně před povodněmi a představují ve vizuální scéně i v životě města významný prvek, jehož hodnoty jsou v poslední době znovu ceněny a využívány.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru