bool(false)

Spořilov

Většina zástavby je tvořena řadovými a izolovanými rodinnými domy z období první republiky. Zbytek má charakter poválečné sídlištní zástavby. Stará zástavba byla realizována podle kvalitního urbanistického konceptu zahradního města s jasným kompozičním schématem.

Území „starého" Spořilova je ohraničeno třemi dopravou velmi zatíženými komunikacemi – Jižní spojkou, ul. 5. Května a ul. Spořilovskou. Ta je velmi frekventovanou severojižní osou, která odděluje „starý" a nový" Spořilov. Z toho vyplývá jeden z hlavních problémů, jak ochránit zástavbu od hluku a exhalací z této komunikace.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru