bool(false)

Rozdělení oblastí - územní garance

14. června 2013

Kontaktním a komunikačním pracovištěm Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy směrem k městským částem a odborné veřejnosti je Kancelář podpory území (KPU).

 >>> Mapová aplikace - vyhledávání garantů podle ulic

Žádosti o vyjádření k záměrům s přiloženou dokumentací podávejte pokud možno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, e-mailem či přes úschovny.

K čemu se IPR vyjadřuje? Klikněte zde.

IPR Praha zastupuje v územních řízeních hl. m. Prahu a jeho jménem se vyjadřuje ke stavebním záměrům. Soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP. Soulad záměru s Pražskými stavebními předpisy posuzuje stavební úřad příslušné městské části, který rovněž vydává územně plánovací informace.

 

Ve fázi studie a územního řízení se IPR Praha vyjadřuje zejména k následujícím záměrům:

 • budovy:
  a) novostavby a přístavby o zastavěné ploše nad 300 m2 (nad 1000m2 v případě objektů v ucelených areálech)

  b) novostavby či nástavby o výšce nad 10 m (nad 15 m v případě objektů v ucelených areálech)

  c) případně i menší budovy, pokud stavba zakládá novou stavební čáru, nebo pokud je stavba umístěna v historickém jádru bývalé samostatné obce
 • skupiny budov (skupiny 2 a více budov i celé urbanistické soubory)
 • občanské vybavení (novostavby i úpravy staveb)
 • dopravní infrastruktura (včetně úprav vedoucích ke změně organizace dopravy)
 • technická infrastruktura (vyjma krátkých příčných přípojek jednotlivých staveb)
 • veřejná prostranství (zakládání nových i úpravy stávajících prostranství)
 • návrhy parcelace

a dále jakékoliv stavby:

 • financované z veřejných rozpočtů
 • posuzované jako výjimečně přípustné (dle regulativů územního plánu)
 • posuzované v procesu EIA
 • umístěné v nezastavitelném území (včetně staveb oplocení)
 • umístěné na pozemcích veřejné prospěšných staveb (výkres č. 25 územního plánu)
 • umístěné v plochách a koridorech nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územních rezerv (výkresy č. V2 a V3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy)

Pravidla pro přípravu investic na veřejných prostranstvích

Veškeré informace naleznete zde


Kontaktní osoby pro jednotlivá území:

Ing. arch. Pavel BENEŠ

benes@ipr.praha.eu | 23600 5645 | 777 499 037 

Praha 8 – část (Bohnice, Čimice, Kobylisy, Střížkov, Troja), Praha 18, Praha 19, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice, Vinoř

 

Ing. arch. Amáta M. WENZLOVÁ 

wenzlova@ipr.praha.eu| 23600 4729 | 775 439 804

Praha 6 – část (Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Střešovice), Praha 7

 

Ing. arch. Filip DITRICH

ditrich@ipr.praha.eu | 23600 4571 | 777 499 033

Praha 13, Praha 16, Lipence, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Zbraslav

 

Akad. arch. Jan LEPŠA

lepsa@ipr.praha.eu| 23600 4588 | 777 359 952

Praha 5

 

Akad. arch. Jan HLADÍK

hladik@ipr.praha.eu | 23600 4741 | 725 531 499

Praha 4

 

Ing. arch. Libor JEBAVÝ

jebavy@ipr.praha.eu | 23600 5081 | 771 127 905

Praha 6 – část (Dejvice, Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice), Praha 17, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Suchdol, Troja, Zličín

 

Ing. Jitka ROMANOV

romanov@ipr.praha.eu | 23600 5014 | 721 446 321

Praha 3, Praha 8 – část (Karlín, Libeň)

 

Ing. arch. Luboš KRIŽAN

krizan@ipr.praha.eu | 23600 5615 | 777 499 032

Praha 1, Praha 2

 

Ing. arch. Zuzana MRÁZIKOVÁ

mrazikova@ipr.praha.eu | 23600 5006 | 777 499 031

Praha 10 

 

Ing. Michaela POSPÍŠILOVÁ

pospisilova@ipr.praha.eu | 23600 5060 | 777 499 036

Praha 12, Libuš, Kunratice, Šeberov, Újezd

 

Ing. arch. Anna JAROLÍMKOVÁ

jarolimkova@ipr.praha.eu | 23600 4728 | 777 499 039

Praha 14, Praha 20, Praha 21, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje

 

Ing. arch. Renata SYNKOVÁ

synkova@ipr.praha.eu | 23600 4602 | 777 499 038

Praha 11, Praha 15, Praha 22, Benice, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Královice, Křeslice, Nedvězí, Petrovice, Štěrboholy

 

Ing. arch. Ondřej ZEMÁNEK

zemanek@ipr.praha.eu | 23600 5609 | 777 499 035

Praha 8 (část Libně), Praha 9

 

Sektory_prehledka_2020_listopad

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru