bool(false)

Jarovská třída

22. dubna 2021

Jarovská třída propojí území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčí dopravu stávajících přetížených silnic. Plán na propojení ve stopě Jarovské třídy je zakreslen v plánovacích dokumentech hlavního města již několik desetiletí, ovšem dlouho zůstával pouze na papíře. Dnes se díky revitalizaci nákladového nádraží Žižkov konečně probouzí k životu. A to v nové podobě, na rozdíl od předchozích plánů, kde se počítalo s mnohem kapacitnější silniční stavbou. IPR na nové propojení pořizuje dopravně-urbanistickou studii, která upřesňuje a detailně prověřuje návrh změny územního plánu a urbanistické studie NNŽ.

 

Přijďte nám říct svoje podněty k návrhu Jarovské třídy.

Budeme rádi, pokud nás navštívíte v plánovacím kontejneru, zúčastníte se některé z vycházek, vyplníte dotazník, nebo se zapojíte do případné diskuse. 

 • Dotazníkové šetření bylo již ukončeno. 

 

Participační kontejner bude otevřen v těchto dnech:

U Penny marketu na Malešické ulici:

 • Pondělí 14. 6., 15:00–19:00
 • Úterý 15. 6., 15:00–19:00

                              18:00   vycházka územím se zpracovatelem studie

 •  Středa 16. 6., 15:00–19:00
 • Čtvrtek 17. 6., 15:00–19:00
 • Pátek 18. 6., 10:00–19:00
 • Sobota 19. 6., 10:00–19:00
 • Pondělí 21. 6., 10:00–19:00
 • Úterý 22. 6., 15:00–19:00
 • Středa 23. 6., 15:00–19:00
 • Čtvrtek 24. 6., 15:00–19:00
 • Pátek 25. 6., 15:00–19:00

Zastávka Plaňanská (u Městské knihovny):

 • Úterý 22. 6., 14:00–18:00

horní části Malešického parku:

 • Středa 23. 6., 14:00–18:00

                               18:00  vycházka územím se zpracovatelem studie

 

Při všech participačních aktivitách prosíme o dodržování všech aktuálně platných opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. V případě změny opatření mohou být termíny akcí změněny nebo část akcí zrušena.

-------------------------------

Koncept studie, zpracovaný mezioborovým týmem architektů, dopravních inženýrů a krajinářských architektů z kanceláře Satra a Jan Kasl Architekti, byl veřejnosti představen 4. 5. 2020 v 19:00 v CAMPu. Prezentace, které byly v CAMPu představeny, si lze prohlédnout zde:

V následujících týdnech bude probíhat sběr podnětů. Dále také připravujeme plánovací a informační kontejner v území.

 

O projektu

Dříve zpracované dopravní studie na rozvoj brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov ukázaly, že je nutné další propojení, které v budoucnu zabrání přetěžování ulice Jana Želivského. Proto se město rozhodlo nechat zpracovat urbanistickou studii. Nové propojení má být dvoupruhové a povede od křižovatky ulic Malešická – Na Jarově podél stávající železniční trati a napojí se na ulici Českobrodská pod Jarovem.

Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Jarovská třída bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.

Role IPR

IPR je zpracovatel urbanisticko-dopravní studie. Na její zpracování v rámci výběrového řízení vybral mezioborovým týmem architektů, dopravních inženýrů a krajinářských architektů z kanceláře Satra a Jan Kasl Architekti.

Plán participace

1) Prezentace studie Jarovské třídy v rozpracovanosti a představení plánu participace

První představení konceptu studie na jednání Dopravní komise MČ Prahy 3.

Dopravní komise MČ P3

Termín: 12. 4. 2021

 

2) Hloubkové rozhovory s místními obyvateli a spolky

Pochopení hlavních souvislostí a vnímání lokality a budoucí Jarovské třídy veřejností zejména za účelem upřesnění dotazníkového šetření a obsahu plánovacích vycházek.

Termín: květen 2021

 

3) Online setkání v CAMPu

Prezentace studie v rozpracovanosti, s možností položit otázky a podněty

Termín: 4. 5. 2021

 

4) Plánovací kontejnery

Výchozí místo pro plánovací vycházky, možnost odevzdat papírový dotazník k návrhu, zeptat se na základní informace o Jarovské třídě

Termín: červen 2021

 

5) Plánovací/komentované vycházky (ve spojení s plánovacími kontejnery)

Několik plánovacích vycházek s diskuzí na jednotlivá témata související s Jarovskou třídou - doprava, zeleň, historie, budoucnost, apod.

Termín: červen 2021 (bude upřesněno)

 

6) Diskuzní vycházka se zpracovatelem

Plánovací vycházka se zpracovatelem studie.

Termín: červen 2021 (bude upřesněno)

 

7) Dotazníkové šetření online 

Ve spojení s offline možností odevzdat podněty.

Termín: červen 2021

 

8) Vypořádání a zapracování výstupů z participace

Termín: červenec a srpen 2021

 

9) Zveřejnění vypořádaných a zapracovaných podnětů

Termín: podzim 2021

 

10) Prezentace upraveného návrhu Jarovské třídy v CAMPu

Pravděpodobně souběžně s Masterplánem NNŽ a v místě/na Praze 3 a Praze 10

Termín: podzim 2021 (bude upřesněno)

Jarovska_trida

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru