bool(false)

Koordinátoři participace

14. června 2019

Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou. Koordinátoři participativního plánování jsou projektem, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi.

 

O projektu

Oficiálně jsou koordinátoři participace celoměstský program, který vychází z Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl. m. Prahy. Cílem projektu je v Praze participaci zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Pro začátek navrhujeme dvouletý pilotní provoz programu na 12 městských částech v letech 2020-2021. Základním podkladem pro přípravu programu je studie „Propojit Prahu“ (prosím stáhněte kliknutím na odkaz). Studie vznikla v letech 2016-2018 a shrnuje zkušenosti městských částí s participativním plánováním, pojmenovává překážky a navrhuje řešení, které se poté odráží v nastavení pilotního programu koordinátorů participace.

Kdo se projektu účastní?

Kromě 12 městských částí bychom rádi otestovali pozici koordinátora participativního plánování v Technické správě komunikací a.s., Odboru ochrany prostředí a Investičním odbor Magistrátu hlavního města. Kromě narovnání podmínek mezi jednotlivými městskými částmi a mezi jednotlivými úřady by měl projekt pomoci také lepší koordinaci projektů mezi institucemi. Systém koordinátorů participace bude schopen městu zajistit zapojení veřejnosti do plánování, zajišťovat transparentní komunikaci developerských projektů a napomáhat efektivní spolupráci městských investorů se soukromými při ohledu na potřeby i těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Na čem budou koordinátoři pracovat?

Jednotliví koordinátoři se budou věnovat nejen zapojování veřejnosti do plánování projektů v dané městské části, ale budou také koordinovat spolupráci institucí a díky systému výměny zkušeností mezi institucemi také zvyšovat kompetence zaměstnanců úřadů v komunikaci, participaci a institucionální spolupráci. Zjednodušeně řečeno, koordinátoři participace se budou snažit zavádět kulturu spolupráce a transparentního plánování do každodenního chodu jednotlivých úřadů. Důležitou součástí pilotního programu bude také systém školení zaměstnanců v participativním plánování, participativním rozpočtování, v komunikaci, v přípravě workshopů s veřejností nebo třeba ve vedení jednání s investory a developery. Věříme, že výsledkem bude odstranění některých byrokratických bariér, vstřícnější přístup k obyvatelům a posílení transparentnosti a důvěry mezi institucemi města, soukromý sektorem, politickou reprezentací a obyvateli města.

Budoucnost

Dvouletý pilotní provoz umožní upřesnění pracovní náplně koordinátorů, prověří jejich roli ve struktuře MČ a HMP a vyjasní úlohy jednotlivých institucí. To vše na konkrétních a reálných plánovacích projektech v běžném provozu institucí. Ke konci roku 2021 poté pilotní provoz vyhodnotíme a navrhneme hlavnímu městu celoměstský program koordinátorů participativního plánování od roku 2022, kdy každá městská část a každá instituce města bude mít možnost zaměstnat koordinátora či koordinátorku participativního plánování. K tomu dostane na základě zjištění z pilotního programu dostatečnou podporu hlavního města ve formě know-how a nástrojů plánování ve formě online mapových aplikací, příruček a návodů i běžných "offline" pomůcek. Těmi jsou například přenosné stánky či kontejnery pro konzultace s veřejností nebo výstavní panely pro prezentaci návrhů projektů.

FAQ - Často kladené dotazy

Ke stažení zde

 

Participace_foto_web

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru