bool(false)

Koordinátoři participativního plánování

14. června 2019

Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou. „Koordinátoři participativního plánování“ je program, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Participativní plánování zapojuje do procesu všechny, kterých se proces týká (i veřejnost), čímž umožňuje vést diskuzi nad projektem od samého začátku. U projektu, který se participuje, se zvyšuje šance, že bude realizovaný rychleji.

 

O programu

Oficiálně jsou koordinátoři participativního plánování celoměstský program, který vychází z Realizačního programu [R1] Strategického plánu hl. m. Prahy. Cílem programu je v Praze participaci zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Pro začátek byl navržen dvouletý pilotní provoz programu na 12 městských částech v letech 2020-2022. Základním podkladem pro přípravu programu je studie „Propojit Prahu“ (prosím stáhněte kliknutím na odkaz). Studie vznikla v letech 2016-2018 a shrnuje zkušenosti městských částí s participativním plánováním, pojmenovává překážky a navrhuje řešení, které se poté odráží v nastavení pilotního programu koordinátorů participativního plánování.

Kdo se programu účastní?

Programu se účastní 12 městských částí s 10 koordinátory (jsou mezi nimi i 4 městské části, které spolupracují a koordinátory si mezi sebe dělí). Kromě 12 městských částí jsou do programu zapojena ještě Technické správa komunikací a.s., Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města a v jednání je i spolupráce s Investičním odborem Magistrátu hlavního města. Kromě narovnání podmínek mezi jednotlivými městskými částmi a mezi jednotlivými úřady by měl projekt pomoci také lepší koordinaci projektů mezi institucemi. Systém programu koordinátorů má za cíl zapojovat veřejnost do plánování, zajišťovat transparentní komunikaci developerských projektů a napomáhat efektivní spolupráci městských investorů se soukromými při ohledu na potřeby i těch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Seznam MČ, které se programu účastní: MČ Praha 1, MČ Praha 3, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 12, MČ Praha 14, MČ Praha 22, MČ Praha 21 a MČ Praha-Běchovice (sdílí jednoho koordinátora), MČ Praha-Zbraslav a MČ Praha-Lipence (sdílí jednoho koordinátora)

V rámci pilotního programu IPR spolupracuje s externím podpůrným týmem, který zajišťuje každodenní komunikace s koordinátory, a také s externím evaluačním týmem, který má na starosti evaluaci celého programu a který bude spolupracovat na navržení celoměstského programu. 

Na čem koordinátoři pracují?

Na začátku pilotního programu si každá městská část ve spolupráci s IPR Praha určila několik pilotních projektů, na kterých budou jednotliví koordinátoři během dvou let pracovat. V rámci projektů navrhují procesy participace, zapojují klíčové aktéry i veřejnost do plánování a koordinují spolupráci institucí na projektech. Díky systému výměny zkušeností mezi institucemi se také zvyšují kompetence zaměstnanců úřadů v komunikaci, participaci a institucionální spolupráci. Zjednodušeně řečeno, koordinátoři participativního plánování se snaží zavádět kulturu spolupráce a transparentního plánování do každodenního chodu jednotlivých úřadů. Důležitou součástí pilotního programu je také systém školení koordinátorů a dalších zaměstnanců úřadu v participativním plánování, participativním rozpočtování, zadávání veřejných zakázek, v komunikaci, v přípravě workshopů s veřejností nebo třeba ve vedení jednání s investory a developery. Věříme, že výsledkem bude odstranění některých byrokratických bariér, vstřícnější přístup k obyvatelům a posílení transparentnosti a důvěry mezi institucemi města, soukromým sektorem, politickou reprezentací a obyvateli města.

Budoucnost

Dvouletý pilotní provoz umožní upřesnění pracovní náplně koordinátorů, prověří jejich roli ve struktuře MČ a HMP a vyjasní úlohy jednotlivých institucí. To vše na konkrétních a reálných plánovacích projektech v běžném provozu institucí. Na jaře roku 2022 pilotní provoz vyhodnotíme a navrhneme hlavnímu městu celoměstský program koordinátorů participativního plánování, kdy každá městská část a každá instituce města bude mít možnost zaměstnat koordinátora či koordinátorku participativního plánování.

FAQ - Často kladené dotazy

Ke stažení zde

 

Participace_foto_web

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru