bool(false)

Kyje-Hutě

31. května 2021

Institut plánování a rozvoje (IPR) připravuje ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii pro území lokality Hutě. Navazuje tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje z roku 2018. Cílem urbanistické studie Kyje - Hloubětín je řešit lokalitu Hutě jako celek ve všech souvislostech. Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality.

 

Vážení občané,

v červnu a v červenci jste nám sdělovali svoje podněty jak na informačním kontejneru, tak v rámci dotazníku. Všechno jsme vyhodnotili a předali zpracovateli urbanistické studie, který s nimi bude pracovat při tvorbě finálního návrhu. 

MČ Praha 14 a IPR Praha ve spolupráci se zpracovatelem chystá výstavu návrhu studie na říjen 2021. Pro více informací prosím sledujte naše stránky. 

Na vyhodnocení ankety se můžete podívat zde.

 

 

   

Proč vzniká urbanistická studie?

V lokalitě Kyje-Hloubětín se připravuje několik projektů výstavby rezidenčních bytů od soukromých investorů. Velkou část pozemků zde také vlastní Hl. město Praha. Právě proto chceme mít jasný názor na rozvoj celého území, jeho vybavenost i služby. 

Navazujeme na již proběhlé veřejné diskuze k územní studii, která vznikla v roce 2018. Urbanistická studie řeší v porovnání s územní studií šiřší lokalitu. Cílem je zajistit kvalitní a dostupnou veřejnou vybavenost pro celou oblast Kyje-Hloubětín.

Řešené území

Oblast Kyje - Hloubětín je dlouhodobě považována ze území s velkým potenciálem pro dotvoření residenční čtvrti v přímé návaznosti na krajinu a s rychlou dostupností do centra díky blízkosti páteřní hromadné dopravy. 

Současná struktura zástavby tvořená převážně rodinnými a bytovými domy oddělenými rozlehlými rozvojovými plochami vybízí k doplnění dnes nedokončených a oddělených lokalit a k vytvoření plnohodnotné čtvrti na rozhraní mezi městem a krajinou.

Nová výstavba by měla poskytnout rozmanitou škálu typologií bydlení, doplnit potřebné služby a veřejnou vybavenost a vytvořit síť různých typů veřejných prostor, které území promění v ucelenou čtvrť nabízející kvalitní prostředí k životu na kraji města.

Návrh studie k projednání s veřejností

Představujeme vám návrh urbanistické studie Kyje - Hloubětín zaměřující se na území lokality Hutě. 

Sbíráme Vaše podněty k budoucí vybavenosti a službám, podobě veřejného prostoru a důležitým propojení v lokalitě Hutě. Jak se zapojit naleznete v sekci „Zapojte se“.

Návrh Urbanistické studie Kyje - Hloubětín

Zapojte se

Děkujeme, že jste se zapojili!

Podněty jsme vyhodnotili a předali zpracovateli urbanistické studie, který s nimi bude pracovat při tvorbě finálního návrhu.

Na vyhodnocení ankety se můžete podívat zde.

 

Návrh urbanistické studie si můžete prohlédnout v naší brožuře.  

 

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru