bool(false)

Organigram IPR Praha 2021


Ředitel
Zástupce ředitele
pro ekonomickou
činnost
Zástupce ředitele
pro odbornou
činnost
Gremiální rada
Sekce
vnějších vztahů
Kancelář
komunikace
Kancelář
participace
Kancelář
CAMP
Sekce
právní
Kancelář
právní
Kancelář
veřejných zakázek
Kancelář
archivu a spisové služby
Sekce
infrastruktury
Kancelář
dopravní infrastruktury
Kancelář
technické infrastruktury
Kancelář
krajiny a zelené infrastruktury
Sekce
strategií a politik
Kancelář
strategie a rozvoje
Kancelář
analýz a prognóz
Kancelář
inovační politiky
Sekce
plánování města
Kancelář
územně analytických podkladů
Kancelář
změn územního plánu
Kancelář
metropolitního plánu
Sekce
ekonomicko-provozní
Kancelář
hospodářské správy
Kancelář
ICT
Kancelář
rozpočtu
a účetnictví
Sekce
detailu města
Kancelář
veřejného prostoru
Kancelář
podpory území
Kancelář
městského koordinátora
Sekce
prostorových informací
Kancelář
prostorových dat
Kancelář
základního mapového díla
Kancelář
vývoje aplikací
Kancelář
řízení a projektů
Kancelář
personální
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru