bool(false)
Ředitel
Zástupce
ředitele
Gremiální rada
KOLEGIUM ŘEDITELE
Sekce
vnějších vztahů
Kancelář
komunikace
Kancelář
participace
Kancelář
CAMP
Sekce
právní
Kancelář
personální práce
Kancelář
právní
Kancelář
veřejných zakázek
Kancelář
archivu a spisové služby
Sekce
infrastruktury
Kancelář
dopravní infrastruktury
Kancelář
technické infrastruktury
Sekce
strategií a politik
Kancelář
strategie a rozvoje
Kancelář
analýz a prognóz
Kancelář
inovační politiky
Kancelář
Sekce
plánování města
Kancelář
územně analytických podkladů
Kancelář
Kancelář
změn územního plánu
Kancelář
metropolitního plánu
Sekce
ekonomicko-provozní
Kancelář
hospodářské správy
Kancelář
ICT
Kancelář
rozpočtu
a účetnictví
Sekce
detailu města
Kancelář
veřejného prostoru
Kancelář
podpory území
Sekce
prostorových informací
Kancelář
prostorových dat
Kancelář
základního mapového díla
Kancelář
vývoje aplikací
Kancelář
řízení a projektů
 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru