bool(false)

Porovnání statické dopravy v Pražské památkové rezervaci 2000 - 2016

9. srpna 2018

V letech 2015, 2016 a částečně i 2017 proběhl průzkum statické dopravy v mimouličním prostoru (podzemní parkoviště, vnitrobloky, parkovací domy, oddělená parkoviště apod.) na území Pražské památkové rezervace a zbylém území Prahy 2 a Prahy 7 mimo PPR. Průzkum byl organizován Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Vzhledem k existenci dat o parkování v mimouličním prostoru z roku 2000 v PPR a existenci dat o parkování v ulicích bylo možné provést porovnání vývoje počtu odstavných a parkovacích stání v Pražské památkové rezervaci za posledních 16 let. Porovnání je vzhledem ke struktuře dat z roku 2000 provedeno pro ulice a mimo ulice v různé podrobnosti. Pro ulice je porovnán pouze celkový počet stání, zatímco pro kapacity statické dopravy mimo ulice je porovnání provedeno v podrobnosti ZSJ.

Zjištěné skutečnosti

Za posledních 16 let došlo v Pražské památkové rezervaci k nárůstu parkovacích kapacit jak v ulicích, tak mimo ně. V mimouličním prostoru přibylo za posledních 16 let celkem 5 941 stání, v ulicích pak 453 stání, přičemž nárůst je na území PPR nerovnoměrný. Nejvíce míst mimo ulice přibylo v Petrském obvodu. V ulicích došlo k celkovému mírnému nárůstu počtu parkovacích stání, přičemž v centrální části PPR došlo k poklesu počtu parkovacích míst a v okrajových částech PPR k mírnému nárůstu. Celková kapacita statické dopravy pro parkování a odstavování osobních vozidel v celé PPR v letech 2015/2016 je 32 151 vozidel včetně vozidel nákladních a autobusů, což je v rozporu s uváděnou expertně stanovenou maximální kapacitou 28 – 30 tisíc ve studii Pražská památkové rezervace – aktualizace urbanistické studie z roku 2000.

 

Rok

2000

2015/2016

Rozdíl 2015/16 - 2000

Počet stání v ulicích

15 474

15 927

+ 453

Počet stání mimo ulice

10 283

16 224

+ 5 941

Celkem

25 757

32 151

+ 6 394

 

Kartogram porovnání kapacit statické dopravy mimo uliční síť v roce 2000 a 2015/2016 →

Kompletní materiál ke stažení | 4,6 MB

Porovnani_parkovani_mimo_ulice

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru