bool(false)

Povrchy tramvajových tratí hlavního města Prahy

12. září 2016

Koncepce povrchů tramvajových tratí poslouží především městským organizacím při rekonstrukcích a nových stavbách tramvajových linek. Určuje jaké povrchy používat v centru města, jaké naopak na jeho okrajích.

Ke stažení

Usnesení RHMP

Koncepce

Jaký je účel Koncepce?

Hlavním cílem dokumentu je nastavit základní systém diferenciace jednotlivých povrchů tramvajových tratí tak, aby mohly být pro jednotlivé kategorie uličních prostorů definovány konsensuální „standardy“ řešení povrchů. Cílem je vytvořit dokument, který bude obsahovat dohody napříč správou hlavního města a který bude určujícím a závazným východiskem pro projekty rekonstrukcí a novostaveb tramvajových tratí na území Prahy.

Komu je koncepce určena?

Koncepce povrchů TT je určena všem aktérům, kteří jsou součástí správy, údržby a tvorby veřejných prostranství na území Prahy. Primární cílovou skupinou je Dopravní podnik, a.s., odbory MHMP při výkonu samostatné působnosti hl. m. Prahy, příspěvkové organizace a akciové společnosti s majetkovým podílem hl. m. Prahy čerpající finance z rozpočtu hl. města Prahy, které se aktivně podílejí na správě, údržbě a tvorbě veřejných prostranství. Ve vztahu k orgánům státní správy, které vydávají ke stavebním činnostem na veřejných prostranstvích svá závazná stanoviska, by měl být dokument chápán jako vyjádření koncepčního cíle hl. města Prahy ohledně podoby povrchů TT, a při výkonu působnosti jednotlivých orgánů by měl být v maximální možné míře respektován.

Na jaké dokumenty Koncepce navazuje?

Koncepce povrchů tramvajových tratí hl. m. Prahy svým přístupem navazuje na Koncepci živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace (KVP IPR Praha, 2015), Strategii rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh (KVP IPR Praha, 2014) a uplatňuje formou koncepčního dokumentu principy obsažené v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR Praha, 2014).
Belohorska_62

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru