bool(false)

Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze

19. května 2021

Dostupné bydlení je jednou z největších výzev dnešní Prahy. Nájmy v největším českém městě dlouho rychle rostly a vlastnické bydlení je v Praze dokonce nejméně dostupné ze všech evropských metropolí. Problém dosáhnout na kvalitní bydlení kvůli tomu mají nejen Pražané s nižšími příjmy, ale i lidé profesí, které město pro svůj chod nutně potřebuje. Návod, jak na tyto problémy koncepčně reagovat a postupně zlepšit kvalitu a dostupnost bydlení pro Pražany, navrhuje Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze.

Nová strategie města pro oblast bydlení byla vypracována IPR Praha a schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021. Na dokument dále naváže Akční plán rozvoje bydlení, který rozpracuje strategii do podoby konkrétních projektů.

Co strategie řeší? 

Strategie rozvoje bydlení se zabývá pěti prioritními oblastmi:

 • Výstavba dostupného a kvalitního bydlení
 • Rozvíjející se městský fond
 • Udržitelné a standardní bydlení pro specifické skupiny obyvatel
 • Atraktivní bydlení na území celého města
 • Otevřená spolupráce města s klíčovými aktéry

Vize pro pražské bydlení

Praha se stane městem s aktivně řízenou bytovou politikou a dostatečnou nabídkou kvalitního, dlouhodobě udržitelného, a především finančně dostupného bydlení, k němuž budou mít přístup obyvatelé všech sociálních vrstev.

Strategické cíle

 • Vytvořit stavebníkům podmínky pro rychlejší bytovou výstavbu
 • Připravovat strategicky významné rozvojové lokality pro bytovou výstavbu
 • Realizovat stavební projekty dostupného bydlení s aktivní účastí města
 • Zvýšit kvalitu nově vystavěného prostředí s důrazem na jeho udržitelnost
 • Posilovat roli podporovaného nájemního bydlení ve městě
 • Rekonstruovat městské byty (ve správě MHMP i MČ) a snižovat jejich neobsazenost
 • Spravovat městský bytový fond transparentně, odpovědně a s jasnými ekonomickými cíli
 • Koordinovat bytové politiky napříč městskými částmi
 • Rozvíjet programy dostupného bydlení pro specifické skupiny obyvatel
 • Pronajímat městské byty prioritně potřebným skupinám obyvatel
 • Snižovat počty osob v bytové nouzi a aktivně působit v oblasti prevence ztráty bydlení
 • Zvýšit rezidenční atraktivitu historického centra
 • Přispívat ke zlepšování kvality života na sídlištích
 • Zamezovat vzniku sociálně-segregačních tendencí projevujících se v území města
 • Zavést transparentní systém spolupráce s privátními investory-developery
 • Aktivní role Prahy na národní úrovni
 • Spolupracovat s neziskovými organizacemi
 • Aktivně komunikovat s veřejností nové rozvojové záměry bytové výstavby
 • Posílit znalostní základnu a koordinaci jednotlivých aktérů v oblasti bydlení

Dokumenty ke stažení

 

IPR-Korunovacni-177

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru