bool(false)

Pražské židle & plácky

29. dubna 2020

Projekt Pražské židle & plácky je rozšířením projektu Pražské židle & stolky, který vzniká IPR Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Trade Centre Praha a.s. a městskými částmi. Účelem projektu je rychle a levně testovat fungování různých pražských veřejných prostranství a podnícení tak diskuze o jejich stavu i budoucím rozvoji.

 

Projekt je nastaven tak, aby podporoval a motivoval Městské části k proměnám jejich veřejných prostranství a to jak finančně, tak hlavně produkčně. Nabízí dočasné a finančně nenáročné úpravy míst, která dnes nějak využíváme (např. jako parkoviště), ale dají se využívat jinak a třeba i lépe (např. jako náměstí).

Proměna každého plácku začíná vytipováním možných míst na IPR Praha, následně spolu s Městskou částí vybereme jedno vhodné místo, které dočasně proměníme ve spolupráci s místními aktéry. Pokud je to třeba, připravujeme jednoduchý participativní proces. IPR Praha poskytuje v celém procesu produkční a participativní koordinaci proměny.

Proměny míst pražských plácků jsou z podstaty dočasnosti projektu vždy nestavební (nelze tedy sázet stromy či měnit polohy obrub). Jedná se primárně o umístění židlí, stolků, květináčů s rostlinami, případně uměleckého díla či dalších požadovaných prvků do prostoru tak, aby vytvořili příjemné místo ve městě. Proměna je standardně nastavená na 2 testovací měsíce, ale dle domluvy může být i delší a dá se případně adaptovat na základě vyhodnocení fungování. Vždy vybíráme taková místa, které zasluhují dlouhodobou revitalizaci a dočasný projekt ji může pomoci nastartovat či případně ušetřit mylně vynaložené finanční náklady při rekonstrukci. Dokud změnu ve veřejném prostranství nevyzkoušíme v měřítku 1:1, nedokážeme přesně odhadnout, jaké budou její dopady. Pokud se změna neosvědčí, jednoduše se přesune mobiliář na jiné místo, pokud se osvědčí, mobiliář na místě může po dohodě s MČ zůstat a na změnu tak místní nemusí čekat dlouhá léta příprav dokumentace a povolení pro stavební revitalizaci prostoru.

 

Lokality

Praha 2 – náměstí Americká & Záhřebská

Na necelé 2 měsíce se křižovatka ulic Americká a Záhřebská dočasně promění v opravdové náměstí. Čeká Vás nově místo k setkávání a odpočinku otevřené místním obyvatelům, rodinám s dětmi, okolním spolkům, kulturním institucím a všem sousedům. Budete se moci posadit na židle a stolky, přečíst si denní tisk, sníst oběd, vypít kávu, nebo pracovat. Nově vzniklý prostor tak bude podporovat rezidenční charakter lokality. Dočasná úprava otestuje jiný dopravní režim v lokalitě a ukáže se tak, o jakých případných změnách je možné do budoucna uvažovat.

Informační leták

Kdy?  17. srpna – 30. září 2020

FAQ

 • Proč došlo k proměně křižovatky Americká – Záhřebská?
  Toto konkrétní místo bylo vybráno společně s městskou částí, jelikož Praha 2 již v minulosti nechala vypracovat studii na možnou revitalizaci prostoru včetně omezení průjezdu. Dočasná proměna prověřuje, zdali je reálné náměstí takto upravit a zdali ho budou lidé využívat. Dočasný projekt může nastartovat opravdovou rekonstrukci či naopak případně ušetřit mylně vynaložené finanční náklady. Dokud změnu ve veřejném prostranství nevyzkoušíme v měřítku 1:1, nedokážeme přesně odhadnout, jaké budou její dopady. Pokud se změna neosvědčí, jednoduše se mobiliář přesune na jiné místo. Pokud se osvědčí, mobiliář na místě může po dohodě zůstat, a na změnu tak místní nemusí čekat dlouhá léta příprav dokumentace a povolení pro stavební revitalizaci prostoru.
 • Jak je řešená doprava v jednosměrkách navazujících na náměstí?
  Omezení průjezdu náměstím přirozeně vyvolává potřebu úpravy jednosměrek v okolí. Nicméně vzhledem k tomu, že náměstí je koncipováno jako dočasné, rozhodli jsme se v tuto chvíli změnu jednosměrek neprovádět. Pokud by se změna v místě osvědčila a byla přijata místními, můžeme uvažovat o jejím zachování spolu s úpravami jednosměrek v lokalitě.
 • Jak je zajištěná péče o mobiliář a zeleň?
  Na náměstí byly umístěny Pražské židle & stolky, o které se stará místní subjekt. Vždy před 22:00 bude mobiliář zabezpečený tak, aby se na něm nedalo sedět a nedocházelo k rušení nočního klidu. O květináče se zelení se stará Městská část Praha 2.
 • Jak byla změna komunikovaná s místními?
  Změna byla komunikovaná skrze komunikační kanály Městské části Praha 2 (web, časopis, Facebook). Zároveň došlo k výlepu letáků na dveře domů v lokalitě. Pokud máte k testovacímu režimu pozitivní i negativní připomínky, napište ho na klara.jursova@praha2.cz či kocova@ipr.praha.eu.
 • Jak budou nahrazená chybějící parkovací místa?
  Jsme si vědomi, že parkování je důležitou úlohou veřejného prostoru, nicméně to nemůže být jediná jeho funkce. Dočasnou změnou se pokoušíme funkce na náměstí vyrovnat - dá se zde parkovat i posedět. 
 • Jak je zajištěný bezpečný průjezd náměstím v případě nebezpečí?
  Platné povolení o úpravě dopravního režimu je schválené Policií ČR. Všechny dočasně umístěné prvky jsou mobilní, při nutnosti zásahu Integrovaného záchranného systému je možné jimi hýbat a skrz náměstí projet.

 Brožura vyhodnocení projektu Pražské židle a plácky na Praze 2

Praha 5 – Malvazinky (ulice Peroutkova a U Šalamounky)

Toto místo je centrem Malvazinek a mělo by plnit funkci náměstí, ale bohužel tomu tak není. Chceme vyzkoušet, jak bude prostor i jeho okolí fungovat, pokud upravíme jeho podobu. V současné době je místo jen zbytečně velkou křižovatkou s nevyužitým prostorem uprostřed. Rádi bychom ho proto otevřeli místním obyvatelům. Chceme z plácku vytvořit místo setkáváníi krátkého odpočinku, kde budeme moci počkat na přátele či si sníst svačinu nakoupit v místním supermarketu a změnit tak jeho vnímání. Postupně rostoucí umělecká instalace Symbiont přinese do místa stín a pomůže do odclonit od rušné Peroutkovy ulice. Pokud se změna neosvědčí, přesune se mobiliář v následujícím roce zase někam jinam.

Kdy? 3. srpna – 30. září 2020

 


Proč došlo k vytvoření plácku na křižovatce U Šalamounky x Na Cihlářce?
Toto konkrétní místo bylo vybráno společně s Městskou částí Praha 5, jelikož pro místo existuje projekt stavební rekonstrukce zadaný Technickou správou komunikací (TSK a.s.). Dočasná proměna prověřuje navrhované uspořádání prostoru hlavně z hlediska dopravní přehlednosti. Dočasný projekt plácků může za minimální náklady získat důležité informace, které je možné použít v dlouhodobých úvahách o místě. Dokud změnu ve veřejném prostranství nevyzkoušíme v měřítku 1:1, nedokážeme přesně odhadnout, jaké budou její dopady. Pokud se změna neosvědčí, jednoduše se mobiliář přesune na jiné místo. Pokud se osvědčí, mobiliář na místě může po dohodě zůstat, a na změnu tak místní nemusí čekat dlouhá léta příprav dokumentace a povolení pro stavební revitalizaci prostoru. Jsme si vědomi, že plácek v současné chvíli a navíc během veder není ideálním místem odpočinku na Malvazinkách, nicméně se v něm skrývá velký potenciál a jeho dočasná proměna slouží jako zahájení diskuze o jeho nejvhodnějším využití.

 

FAQ

 • Jak je vyřešené parkování před prodejnou Albert? Ubyla parkovací místa?
Před prodejnou Albert neubyla žádná parkovací místa. Parkování je podél nové dočasné pěší zóny pouze uspořádáno přehledněji a bezpečněji.
 • Jak je zajištěná péče o místo?
O místo, mobiliář i zeleň v květináčích pečuje MČ Praha 5 skrz firmu Centra a.s. Ve velkých vedrech dostala zeleň v místě hodně zabrat, aktuálně řešíme možnosti navýšení lokální správy.
 • Jak byla změna komunikovaná s místními?
Dočasná změna byla s místními komunikovaná od jara skrze komunikační kanály Městské části Praha 5 (web, Facebook), letáky do schránek a zjišťovací on-line dotazník. Informace o změně byla také zaslána na emaily, které byly nashromážděny během dotazníkového šetření. Podrobné vyhodnocení průzkumu naleznete ke stažení výše.
 • Jak byly výsledky dotazníku v dočasné proměně zohledněné?
Z výsledků ve zkratce vyplynulo, že lidé chtějí v místě prázdný (variabilní) prostor se stromy a parkovacími místy. V podstatě obyčejné malé náměstí. Počet parkovacích míst, pouze došlo k jejich přehlednější organizaci v prostoru. Stromy v dočasné proměně být osazovány nemohou, je potřeba jasně zvážit, kde z dlouhodobého hlediska v místě dávajíc smysl, přizpůsobit tomu podzemní vedení sítí a tedy i nutnost projít stavebním řízením. S Městskou částí Praha 5 byla na přání místních zahájená debata na téma možnosti pořádání trhů v lokalitě. Drobný prodej a trhy jsou aktivita, která vyžaduje dlouhodobější přípravu a spolupráci, než kterou může nabídnout dočasný testovací režim zaměřený na zpřehlednění dopravy (je nutné zavést místo do tržního řádu hl. m. Prahy, navázat kontakt a vztah s vhodnými prodejci dle přání místních apod.). Před prodejnou Albert vzniknut oficiální místa pro parkování kol a následně ve vhodné roční době proběhne osázení záhonu.
 • Proč je v místě lešení?

Na projektu spolupracuje Galerie hl. m. Prahy a lešení je umělecká instalace od Jana Paclta, která bude v místě postupně růst, bude se na ni dát vystoupit a nabídne novou perspektivu z místa. Zadáním umělecké instalace bylo přinesení alespoň nějakého stínu na plácek a zároveň odclonění plácku od rušné Peroutkovy ulice. Anotaci i postupnou proměnu instalace naleznete ke stažení výše.

 

Ke stažení:

Pražské židle & plácky – vyhodnocení dotazníku

Pražské židle & plácky – vyhodnocení dotazníku (krátká verze)

Umělecká instalace Symbiont - anotace

Vyhodnocení projektu Malvazinky

Praha 1 – Mariánské náměstí

V září 2019 na Den bez aut v rámci Mezinárodního dne mobility započala dočasná změna náměstí v rámci projektu Pražské židle a plácky, která potrvá až do celkové revitalizace. Tento režim má navrátit náměstí jeho původní funkci, tedy opět vytvořit místo k setkávání a odpočinku. Proto zde přibydou Pražské židle a stolky i zeleň. Právě na ní IPR spolupracoval s krajinářskou architektkou Evou Wagnerovou, která vybrala keře s názvem muchovník, které se do města perfektně hodí. Současně zde jsou na náměstí prezentována umělecká díla, které má na starosti Galerie hl. m. Prahy. Čas od času bude na náměstí probíhat doprovodný program, který má na starosti koordinátorka Kristýna Kočová a postarají se o ní instituce jako je zmíněná Městská knihovna v Praze, Magistrát hl. města Prahy, IPR Praha, Národní knihovna či Galerie hl. města Prahy. 

 

Kontakt:

Kristýna Kočová

kristyna.kocova@kreativnipraha.eu

IPR-Malvazinky-placek-6

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru