bool(false)

Pražské židle & stolky:

2. května 2016

Pražské židle & stolky jsou projekt drobného měřítka, ale velkého dopadu. Slouží k zlepšování veřejných prostranství, ve kterých se nenachází dostatečné možnosti posezení či k zobytňování doposud nevyužitých míst ve veřejném prostoru.

Pražské židle & stolky jsou typ městského mobiliáře, stejně jako např. lavičky. Poznáte je podle červeného loga Prahy či loga projektu a letos je najdete opravdu všude - na náměstích, náplavkách, v ulicích, parcích, vnitroblocích nebo třeba v předprostorech veřejných budov. Oproti klasickým lavičkám se pražské židle liší nejen stolkem, ale i možností s nimi v prostoru hýbat. Nabízejí tak zcela nové spektrum funkcí jako např. posezení ve větší skupině, práce na počítači či pohodlné obědvání.

 

Pražské židle & plácky

Projekt Pražské židle & plácky je rozšířením projektu Pražské židle & stolky, který vzniká IPR Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Trade Centre Praha a.s. Účelem projektu je testování fungování různých pražských veřejných prostranství a podnícení tak diskuze o jejich stavu i budoucím rozvoji. Projekt je nastaven tak, aby podporoval a motivoval Městské části k proměnám jejich veřejných prostranství a to jak finančně, tak hlavně produkčně. Nabízí dočasné a finančně nenáročné úpravy míst, která dnes nějak využíváme (např. jako parkoviště), ale dají se využívat jinak a třeba i lépe (např. jako náměstí).

Více informací zde.

Co jsou to Pražské židle & stolky

Projekt byl zahájen v roce 2016, kdy bylo na 8 místech v Praze rozmístěno 300 židlí a 80 stolků (např. na Malostranském náměstí, Alšově nábřeží, Smíchovské náplavce, v dejvickém vysokoškolském kampusu atd.). Díky úspěchu pilotní sezóny a všeobecné oblibě nového mobiliáře je projekt nadále rozšiřován. V roce 2017 bylo lokalit 40, židlí 1200 a stolků 300. V sezóně 2019 počet opět narostl a to na 411stolků, 1607 židlí v 67 lokalitách. V letošní sezóně počítáme přibližně s 90 lokalitami s mobiliářem v počtech 483 stolků a 1845 židlí.

Pražské židle by nikdy nefungovaly bez našich lokálních partnerů, kteří se o mobiliář dennodenně starají, uklízí ho a zabezpečují na noc. Děkujeme jednotlivcům, spolkům, městským částem, muzeím, knihovnám, divadlům a všem dalším, kteří s námi na projektu spolupracují a pomáhají tak kultivovat veřejný prostor Prahy.

Projekt Pražské židle & stolky řídí IPR Praha (Kancelář veřejného prostoru) ve spolupráci s Trade Center Praha a.s. a Odborem hospodaření s majetkem MHMP.

Kde židle najdete

Lokality 2019

 • Parčík v Kolodějích

 • Žižkov - před budovu Atria

 • Satalice

 • Centrální park Na Pankráci

 • Dům u Kamenného zvonu

 • předprostor Kina Pilotů

 • Hájovna na Cibulce

 • Palác Archa - Na Poříčí

 • CAMP

 • Klementinum

 • Prosek - náměstí

 • Čakovice - zámek

 • Čakovice - Třeboradice

 • Nuselské schody

 • Na Strži

 • Řepy - U Průhonu

 • kampus ČZU

 • Resslova

 • Kasárny Karlín

 • Komenského náměstí

 • Bělohorská - park u Klubu kaštan

 • park Jezerka

 • Vinoř

 • Klánovice - park H. Vilgusové

 • Klánovice - zahrada KC Nová Beseda

 • Zbraslav - před Městským domem

 • Zbraslavské náměstí

 • vnitroblok na sídlišti Ďáblice

 • Invalidovna

 • ostrov Štvanice

 • Ortenovo náměstí

 • Strossmayerovo náměstí

 • NG - Salmovský palác

 • Kubánské náměstí

 • Národní muzeum

 • Kubánské náměstí

 • Jugmanovo náměstí

 • Dolní Počernice

 • Tylovo náměstí

 • Vyšehrad

 • Zahradní město

 • Park Jezerka Altán

 • Pražské kreativní centrum

 • Náměstí Václava Havla

 • Veronské náměstí

 • Botanická zahrada na Albertově

 • Stará čistírna Podbaba

 • Mariánské náměstí

 • Pražská tržnice

 • Anežský klášter

 • Kampus Dejvice

 • náměstí W.Churchilla

 • Kampus Hybernská

 • Vodárenská věž Letná

 • Smetanovo nábřeží

Pravidla pro krátkodobé zapůjčení Pražských židlí a stolků

Pražské židle letos poprvé podporují i krátkodobé akce ve veřejném prostoru. Pořádáte filmové promítání či sousedskou slavnost a sháníte mobiliář? Rádi Vám židle zapůjčíme, zde jsou naše podmínky:

1. akce se koná na volně přístupném veřejném prostranství na území hl. m. Prahy
2. jedná se o neziskovou kulturní akci (nekomerční využití, nejedná se o propagaci soukromého subjektu)
3. vlastní zajištění přívozu a odvozu mobiliáře z centrálního skladu v Holešovicích
4. dohled a údržba mobiliáře na místě (čistota během dne, zabezpečení na noc)
5. maximální počet zapůjčeného mobiliáře: 80 židlí a 20 stolků
6. žádost zaslat minimálně 12 kalendářních dní před začátkem akce
7. z akce zaslat fotografie s židlemi (pro propagační účely IPR Praha)

 

Každá žádost bude posuzována individuálně s ohledem na účel akce a počet židlí a stolků, které jsou aktuálně k dispozici. Zasláním žádosti automaticky nevzniká žádný nárok na zapůjčení mobiliáře. V případě zájmu o zapůjčení mobiliáře kontaktujte Alexandru Lipovskou emailem na lipovska@ipr.praha.eu.

Informační brožury

1. Pražské židle - vyhodnocení sezóny 2018

2. Pražské židle - vyhodnocení sezóny 2017

3. Pražské židle - vyhodnocení sezóny 2016

4. Pražské židle - informační brožura a příklady ze zahraničí 2016

V případě dotazů ohledně Pražských židlí&stolků kontaktujte Alexandru F. Lipovskou emailem na lipovska@ipr.praha.eu nebo na telefonu +420 720 422 086.

Zidle_malostranak

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru