bool(false)

Ekonomika

12. června 2014

Jaká je pozice Prahy v porovnání s dalšími evropskými regiony a městy z hlediska kupní síly a HDP? Kolik ve srovnání s EU dáváme na výzkum, vývoj a školství? A jak si stojí Praha, coby typické ekonomické centrum země, ve srovnání s ostatními kraji? Nejen těmto otázkám se věnují specialisté IPR Praha v oblasti ekonomiky.

Porovnání Prahy 

Chudé město pražské? Veřejné finance Prahy v českém a mezinárodním kontextu (2020)

Praha se dlouhodobě potýká s otázkou financování strategických infrastrukturních investic a dalšími aspekty fungování města. Cílem analýzy „Chudé město pražské? Veřejné finance Prahy v českém a mezinárodním kontextu“ je přispět k lepšímu pochopení problematiky veřejných financí, infrastrukturních investic, ekonomické situace a postavení Prahy v rámci České republiky a Evropy. 

Analýza ke stažení zde

Amsterdam Barcelona Bělehrad Berlín Bratislava
Budapešť Bukurešť Curych Hamburk Helsinky
Kodaň Lisabon Lyon Madrid Milán
Mnichov Norimberk Porto Praha Riga
Řím Seattle Sofie Stockholm Tallinn
Varšava Vídeň Vila Nova de Gaia Vilnius Záhřeb

English version

The poor city of Prague?

Amsterdam Barcelona Belgrade Berlin Bratislava
Bucharest Budapest Copenhagen Hamburg Helsinki
Lisbon Lyon Madrid Milan Munich
Nuremberg Porto Prague Riga Rome
Seattle Sofia Stockholm Tallinn Vienna
Vila Nova de Gaia Vilnius Warsaw Zagreb Zurich


Pražský atlas podnikání (2019)

Z hlediska globálního indexu míru je Česká republika na 7. pozici. Praha je mezi vybranými 178 světovými metropolemi 28. nejbezpečnější město. Jak jsme na tom z hlediska hospodářského růstu, míry nezaměstnanosti a počtu podnikatelů? A kolik ve srovnání s EU dáváme na výzkum, vývoj a školství?

Atlas ke stažení zde

Porovnání ekonomické výkonnosti Prahy a evropských regionů a příjmového rámce jejich obyvatel (2015)

Jaká je pozice Prahy v porovnání s dalšími evropskými regiony a městy z hlediska kupní síly a HDP? Je životní úroveň srovnatelná například s Hamburgem, Utrechtem nebo Luxemburgem? Anebo máme na špičky evropské osmadvacítky stále co dohánět?

Analýza ke stažení zde

Porovnání Prahy s vybranými evropskými městy z hlediska využití území, bydlení a hospodaření (2015)

Dokument sleduje základní předpoklady pražského bydlení v porovnání s Berlínem, Mnichovem, Stuttgartem, Vídní, Curychem a Kodaní. Jak je na tom česká metropole z hlediska hustoty obyvatel, cen bytů, nebo struktury městem vlastněných pozemků? Jsou ostatní velká města postižena stejně nebo jsme v Praze svědky výjimečného trendu?

Analýza ke stažení zde

Srovnání ekonomické výkonnosti evropských regionů podle NUTS a konstrukce porovnatelnosti Prahy a dalších měst EU (2015)

Ekonomické postavení Prahy jakožto regionu soudržnosti je na poměry EU mimořádně příznivé. Velmi však závisí na přesném vymezení regionu. Jak si hlavní město vede ve srovnání se svými evropskými protějšky jako je Varšava, Vídeň nebo Londýn? Zvládá jim z hlediska HDP konkurovat anebo v ekonomické výkonnosti na obyvatele naopak pokulhává?

Analýza ke stažení zde

Analýza pokročilých obchodních služeb v kontextu středoevropských měst (2010)

Pokročilé obchodní služby zahrnují například manažerské poradenství, účetní a auditorské služby, bankovnictví, finančnictví nebo pojišťovnictví. Přítomnost globálních hráčů v daném městě je většinou znakem progresivní a významné metropole. Jaká je jejich koncentrace na území Prahy? A jak si české hlavní město stojí v porovnání s evropskými sousedy?

Analýza ke stažení zde

Vývoj, výzkum a inovace

Inovační kapacita podniků v Praze: závěry z mapování inovační kapacity 2017 - 2018 (2019)

Praha je hospodářským, vědeckým, vzdělanostním, kulturním a politickým centrem České republiky. Analýza mapuje inovační potenciál celkem 51 pražských podniků, jejich prostředí, rozložení na území města, výzkum, vývoj a míru rozhodovací autonomie a slouží jako podklad pro nastavení programů podpory podnikání na státní a regionální úrovni. 

Analýza ke stažení zde

Vývoj, výzkum a inovace v hl. m. Praze – analýza regionální dat (2015)

Jak si hlavní město stojí z hlediska veřejných výzkumných institucí, organizací s hlavní činností výzkumu a vývoje, vysokých škol, vědeckotechnických parků, inkubátorů a výzkumných kapacit ve zdravotnických zařízeních ve srovnání se zbytkem ČR a vybranými evropskými regiony? A jaké je rozvrstvení dotací, které do těchto institucí v Praze a krajích plynou?

Analýza ke stažení zde

Příloha

Provozovny v Praze

Finanční zdraví provozoven v Praze v únoru 2021

Jde o aktualizaci analýzy z roku 2017, včetně porovnání situace mezi roky 2017 a 2021. Autor aktualizované analýzy se snaží odpovědět na otázku, jak se zatím projevuje pandemie Covid-19 na finančním zdraví pražských provozoven?

Analýza ke stažení zde

Finanční zdraví provozoven v Praze v roce 2017

Analýza pracuje se vzorkem čítajícím 82 700 provozoven napříč městskými částmi metropole. Jaké je jejich finanční zdraví? Existují v Praze zóny, v nichž se koncentrují podniky s nadprůměrnými nebo naopak podprůměrnými výsledky?

Analýza ke stažení zde

Struktura a rozmístění provozoven v Praze (2017)

Provozovnami jsou myšleny nejen prostory pro podnikání, kam se soustřeďují obchody a služby, ale také výrobní kapacity, dílny řemeslníků, prostory autodopravy a další. Jaké typy podnikání se soustředí v konkrétních částech města? Jak vypadá pražská podnikatelská krajina z hlediska typu činnosti nebo odvětví?

Analýza ke stažení zde

Analýza dostupnosti provozních jednotek potravinářských obchodních řetězců na území Prahy (2012)

Bydlet v pražském centru se z hlediska nákupu potravin zdá jako za trest. Pravda je však taková, že v dochodové vzdálenosti 500 metrů by měl být ve všech částech metropole alespoň jeden obchod s potravinami. Jaká je situace v jednotlivých městských částech a kde se z hlediska této složky občanské vybavenosti žije nejlépe?

Analýza ke stažení zde

Podnikání v Praze

Struktura podnikatelského sektoru v Praze (2016)

Podnikatelská struktura Prahy je oproti jiným evropským městům poměrně specifická - mimořádně vysokým počtem samostatně vykazovaných firem. Analýza se týká mikro, malých a středních podniků. Jaké je jejich prostředí z hlediska rozložení v prostoru města, převažující činnosti a počtu zaměstnanců? A jak si vedou v porovnání s jinými regiony EU?

Analýza ke stažení zde

Vývoj počtu nových ekonomických subjektů v Praze v letech 2009-2014 – porovnání s ostatními kraji ČR (2015)

Analýza odhaluje, jak se hospodářská krize odrazila ve vzniku nových podniků a subjektů na území České republiky. Jak si stojí Praha, coby typické ekonomické centrum země, ve srovnání s ostatními kraji? Kolik podniků vzniklo celkem a jaká odvětví během krizových let zažila největší boom?

Analýza ke stažení zde

Výzkum kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a Praze (2013)

Kulturní a kreativní průmysly zahrnují výtvarné umění, fotografii, sochařství, film, videohry, architekturu, design nebo reklamu a podílejí se na HDP České republiky zhruba 5 miliardami Euro. Jaká je jejich skladba na území hlavního města, kdo jsou největší zaměstnavatelé a jaká odvětví vykazují největší obrat?

Analýza ke stažení zde

Ekonomika

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru